Slavnostnímu vyzvednutí předcházela mše svatá, po níž biskup Mons. Karel Herbst posvětil zlatý kříž, a báň se začala vznášet k nebi. S jednou nepříjemností se nakonec podařilo ji dopravit na střechu zvonice. Při této příležitosti byla otevřena makovice, v níž byly uloženy vzkazy pro další generace. Vypovídají o životě v obci v letech 1922 a 1967, kdy byla báň také opravována. Starostka obce Romana Hradilová a farář Pavel Porochnavec k nim přiložili písemné zprávy, aktuální výtisk Kostomlatských novin a drobné mince jako svědectví o současné době.