Opravy mostů pro pěší přes Malé i Velké Valy u Katovny se měly uskutečnit už v letos. Jenže do výzev vypsaných městem se nikdo nepřihlásil. Místostarosta Zdeněk Vocásek upozornil, že firmy provádějící podobné rekonstrukce jsou nyní maximálně vytížené. Přesto se radnice chystá vypsat nabídku na opravy mostků i v příštím roce. A zároveň podá žádost o dotaci na tyto práce.

Město tak reaguje na aktuální dotační výzvu Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu. „Dotace by napomohla snaze města opravit dopravně vytížené mosty. Dalším krokem je sehnat schopného zhotovitele, což se letos v případě mostů nedařilo,“ zhodnotil situaci Vocásek.

S projektem je počítáno v návrhu rozpočtu na rok 2023. Maximální výše dotace by představovala 85 procent výdajů. V rámci výzvy budou podporované aktivity, jako jsou výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

Další opravy chodníků

V rámci této výzvy radní schválili také podání žádosti o dotaci na projekt rekonstrukce chodníků v ulicích Tyršova a Brigádnická. „Snažíme se průběžně zlepšovat stav chodníků ve městě a aktuálně vypsaná dotační výzva by nám pomohla pokrýt až 85 procent výdajů na rekonstrukci chodníků v Tyršově a Brigádnické ulici. Také v případě vylepšování městské infrastruktury jdeme cestou vícezdrojového financování,“ uvedl starosta Tomáš Mach.

I s tímto projektem se počítá v návrhu rozpočtu města na rok 2023.