Nymburský lev II. třídy putoval do rukou lékaři Arnoštu Václavíčkovi za významný přínos při budování moderní zdravotnické péče v Nymburce. Lidé si ho pamatují jako primáře interny, později byl pověřen vedením nemocnice. Druhé toto vyznamenání převzal dlouholetý policista Petr Růžička. Třetího Lva II. třídy převzal z rukou starosty a místostarostky Adrieny Gabrielové devadesátiletý aviatik, modelář, letecký instruktor a jeden ze zakladatelů letiště u Hořátve Oldřich Syrový. Nymburské lvy III. třídy udělil starosta Pavel Fojtík dlouholeté pedagožce základní umělecké školy Marii Bláhové a současnému řediteli Územního odboru Nymburk HZS Luďku Turkovi.

Vizualizace prostoru u budovy policie, kde vznikne nové parkoviště.
Proti bazénu vyroste nové parkoviště