Práce probíhají na několika místech stavby současně. Zatím stále platí termín dokončení do konce října. Na práci tak mají dělníci ještě měsíc.

Opravy čekají zřejmě na jaře první kruhový objezd u hudebního klubu Mlejn, který kraj nepřevzal a má stavební nedostatky včetně rozpadající se obruby uvnitř křižovatky. Opraveny by měly být také části stávajících objízdných tras.