Úchvatné snímky tůní a mokřadů Josefov u Milovic nafotil Martin Kubec a zveřejnil je na svých stránkách milovická radnice.