Po nedávném vyčištění od křovisek a nálezových dřevin tak nyní zbyla po domcích na místech jen suť. Po jejím odstranění už nebude začátku stavby nic bránit. V současné době mají drážní hasiči sídlo v areálu bývalé firmy ŽOS. To je však už nevyhovující a na místě v Nádražní ulici nedaleko železničního nadjezdu tak najdou potřebné zázemí.

Nymburská jednotka Správy železnic vyjíždí k zásahům prakticky po celé republice. Pomáhá odstraňovat překážky v kolejišti včetně například spadlých stromů nebo zajišťovat hrozbu sesuvu půdy. Se svojí speciální technikou pomáhá při větších železničních nehodách při odklízení trosek a například oddělení zaklíněných souprav. Samozřejmě však vyjíždí i na zásahy v našem regionu. Jedním z posledních větších výjezdů byl požár bývalé výtopny u jankovického sídliště. Zasahovat pomáhala v létě například i při požárech kombajnů na polích.