Delegace pod vedením výkonného ředitele Odboru trestní justice státu Texas Bryana Linka Colliera zahájila svou exkurzi přivítáním a prezentací věznice ze strany ředitele Martina Boháče. „Hosté z USA se zajímali o celkovou koncepci věznice, o systém zaměstnávání odsouzených a odborné zacházení s nimi,“ uvedla mluvčí věznice Hana Prokopová.

Pro návštěvníky v rámci odpoledního programu byla připravena prezentace a prohlídka objektu tzv. Otevřené věznice, kde měli kolegové z Texasu možnost blíže se seznámit s chodem, filozofií a formami tohoto programu. „Také jim byl představen inovativní projekt Tlapka v dlani, díky kterému je již čtvrtá generace budoucích vodících psů socializována v naší věznici,“ doplnila mluvčí jiřického nápravného zařízení.