Frekventované místo, jímž i během víkendu procházely a projížděly stovky lidí, doznalo první zásadní změny před několika týdny, kdy bylo na místě pokáceno 85 topolů. Ty byly podle městského poradce pro zeleň Jana Lukeše většinou v havarijním stavu.

„Alej se skládá z poměrně starých exemplářů topolů kanadských s příměsí topolů vlašských. Jsou ve špatném až havarijním stavu. Většina těchto přirozeně křehkých a krátkověkých stromů se nachází na konci životnosti,“ vysvětlil krátce před jejich pokácením.

Místo připomínající dříve lesopark mezi stezkou a řekou tak bylo během pár dnů velmi prosvětleno a zcela změnilo svoji tvář. Jak autoři celého projektu obnovy zeleně slíbili, prakticky okamžitě po pročištění území došlo k osázení novými stromky. A místo v těchto dnech vypadá znovu jinak. Zhruba padesátka původních stromů zůstala, k nim přibyly nové.

Nová výsadba zahrnuje 30 topolů černých, 50 dubů letních, ke křížku se vysadily dvě lípy velkolisté. Topoly černé rychlostí růstu brzy zaplní prázdná místa po pokácených dřevinách. Duby sice rostou pomalu, zato jsou výrazně dlouhověké a majestátní. „Obnova posílí parkový charakter lokality s ohledem na vnesení prvků stability, dlouhověkosti a monumentálnosti díky dubům,“ konstatoval Jan Lukeš.