Oběť domácího násilí se zpravidla neorientuje ve své situaci a nezvládá množství právních předpisů ani komunikaci s úřady a Policií. Chce se soustředit na své okolí, ochránit blízké, zabezpečit děti. Proto fungují poradny jako Respondeo, místo, kde citlivě vyslechnou a úřední břemeno vezmou na sebe. Poradí, jak postupovat, a provází klienta celým procesem: poskytují právní zázemí, potřebné kontakty i dokumenty 
a podání.

Své bezprostřední zkušenosti se službami neziskovky líčí nymburská klientka Respondea Markéta (28): „Nalezla jsem zde lidi se srdcem na pravém místě, ochotné, trpělivé, laskavé, bez jejichž pomoci bych se nedokázala v tak krátké době znovu postavit na nohy a vidět možnosti tam, kde bych je ani nehledala. Jsou to odborníci, kteří mi poskytli neocenitelné rady, vycházeli mi maximálně vstříc a podporovali mne 
v mých nesmělých krocích. Dosud jsem se nesetkala s podobným nadstandardním přístupem šitým na míru."

Podle vedoucí z Respondea Aleny Líbalové byla neodmyslitelnou podporou pro řešení situace klientek zejména psychoterapie. Každá klientka si stanovovala svůj cíl, především 
s tématy vnímání vlastní hodnoty, schopnosti respektovat a navenek deklarovat a chránit vlastní hranice, dovednosti změnit komunikaci s druhými apod. 
U klientů, kteří mají děti, přibývají individuální cíle týkající se zvládnutí rodičovské role.

Pro ženy-klientky se jako poměrně atraktivní ukázalo také kariérní poradenství, při kterém se učily hledat své silné stránky, psát životopisy, vracet se na trh práce po rodičovské dovolené nebo třeba začínat s vlastním podnikáním. To celé jako snaha stát se i ekonomicky nezávislou na svém násilném partnerovi.

„Bezplatné právní poradenství i psychoterapie chceme poskytovat i po skončení projektu. Respondeo si tuto možnost zajistilo i do budoucna," říká Alena Líbalová.

Roční projekt podpořený z programu Dejme (že)nám šanci Nadace Open Society Fund Praha financovaný 
z Norských fondů probíhal 
v celé východní polovině Středočeského kraje. Pracovníci neziskové organizace během něj zaznamenali na 330 individuálních konzultací s oběťmi domácího násilí. Z toho psychoterapeutka provázela své klienty přibližně na stovce sezení. Celkem 50 klientů využilo možnosti komplexního právního poradenství. 
V deseti případech došlo navíc k bezplatnému advokátnímu zastupování před soudem.

Dodejme, že účinnou pomoc nachází oběti domácího násilí v nymburské neziskovce Respondeo bezmála deset let. Kontakt pro osoby ohrožené domácím násilím: 775 561 847.