close Co je koronavirus. info Zdroj: Deník zoom_in V nymburské nemocnici na jednotlivá pracoviště rozmístili ochranné osobní pomůcky. V současné době je nemocnice zásobena a čeká na další dodávky těchto pomůcek do skladu. Má také instrukce, jak se zachovat v případě, že člověk má obavy z vlastního nakažení koronavirem.

„V takovém případě žádáme občany, aby telefonicky kontaktovali svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici (KHS), kde jim bude poskytnuta informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech. Pokud se i tak vyskytne v naší nemocnici pacient s podezřením na toto onemocnění, bude umístěn do izolace a ihned konzultován s KHS,“ uvedla Nela Gvoždiaková, jednatelka nemocnice.

Při podezření na onemocnění koronavirem KHS koordinuje transport pacienta na vyšší pracoviště a nařizuje protiepidemická opatření osobám v kontaktu.

Online reportáž

Také v městecké nemocnici se prevencí před možným příchodem koronaviru zabývají. Podle mluvčí nemocnice Lucie Kolářové zajistili předání instrukcí Ministerstva zdravotnictví týkajících se vyšetření a předávání informací v případě pacientů nakažených koronavirem nemocničním lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům.

„Již v těchto dnech má nemocnice zásobu standardních ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků na dva měsíce. V rámci aktuálních možností trhu nyní zásobujeme sklad na další období. Po čtvrtečním zasedání Ústřední epidemiologické komise bude odsouhlasen podrobný plán postupu v případě přijetí pacienta s podezřením na infekci koronavirem,“ uvedla Lucie Kolářová.

close Koronavirus. info Zdroj: Deník zoom_in