Silniční obchvat kolem Nymburka na jaře znovu ožil. Plné ruce práce tu mají dělníci na všech stanovištích. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slibuje, že obchvat zprovozní 31. října. Někteří stavebníci ale tvrdí, že po tuhé zimě se práce zdržely až o měsíc. Splní se předpoklad ŘSD?

Podle mistra a stavitele mostů Milana Horna se stavba zdržela tak o měsíc. „Dlouhá zima nás v termínech tak o měsíc zdržela,“ řekl před týdnem Hron z firmy CSI Group.

Ředitelství silnic a dálnic jako investor ovšem tvrdí, že obchvat otevře posledního října. „Došlo k jistému posunu prací z důvodu povětrnostních vlivů. Předpokládáme, že toto zdržení nebude mít vliv na termín zprůjezdnění. Ten je pro uvedení stavby do provozu stanoven na 30. října 2010,“ uvedla Nina Ledvinová z oddělení komunikace ŘSD.

Stavba obchvatu je výrazně dotována z peněz Evropského fondu regionálního rozvoje. „Kdyby nebyla dotace z evropských peněz, určitě by se výstavba protáhla,“ myslí si místostarosta Nymburka Miroslav Jeník.

Kladem stavby je i skutečnost, že obchvat nikdo z majitelů pozemků neblokuje. „Na všechny stavební objekty byla vydána platná stavební povolení. Stavební práce probíhají pouze na pozemcích ve vlastnictví ŘSD a na pozemky, které jsou v dočasném záboru, má ŘSD uzavřené nájemní smlouvy s vlastníky těchto nemovitostí,“ objasnila Ledvinová.

V okolí obchvatu se postupně bude měnit i krajina. Tak například kolem obchvatové silnice v severní průmyslové zóně přibude hned několik dalších staveb. Podle Vlastimila Jandy z nymburské radnice by na Všechlapském vrchu mělo vyrůst zahradnické centrum, benzinka a také rozlehlé parkoviště pro kamiony.

V těchto dnech probíhají na hlavní trase přeložky silnice terénní úpravy, zemní práce. Po nich bude následovat položení asfaltu. U všech pěti mostů byla vybudována spodní stavba a nosná konstrukce.