Čilý stavební ruch vládne na stavbě druhé etapy obchvatu Nymburka. Práce běží na obou koncích, jak u Bobnic, kde dokončený obchvat vyústí na Boleslavskou silnici, tak i v Babíně, kde se druhá etapa napojí na první. Práce probíhají i na mostě u Budiměřic, kde má vzniknout mimoúrovňová křižovatka.

Přestože je téměř každý den vidět, jak práce postupují, dostaly se do redakce Nymburského deníku fámy, že na pokračování stavby chybí peníze a stavba bude muset být přerušena. To však vyvrací jak investor stavby Reditelství silnic a dálnic (ŘSD), tak i další dotčené orgány. „Zrovna obchvat Nymburka je stavba, která nemá absolutně žádné problémy s financováním, neboť je financována z fondů EU a práce zde běží dle harmonogramu, ani jsme zde neměli tak vážné majetkové problémy jako napříkladu u obchvatu Kolína. Takže nevím, odkud se tyto poplašné zprávy vzaly,“ uvedla tisková mluvčí ŘSD Martina Vápeníková.

Problémy s financováním druhé etapy obchvatu Nymburka vyvrátil i poslanec Miroslav Jeník.

Součástí stavby by mělo být pět nových mostů a jedna mimoúrovňová křižovatka. Druhá etapa obchvatu města naváže na první, která končí za železniční tratí v polích.

Stavba bude pokračovat přemostěním Lánské strouhy, podél kolejí seřazovacího nádraží. Následovat bude stavba dalšího mostu, a to přes Mrlinu a silnici směrem na Budiměřice, kde vznikne také mimoúrovňová křižovatka. Výšková úprava terénu od nového mostu před Budiměřicemi je v těchto dnech dokončena a úsek čeká jen povrchové navýšení zhruba o metr.

Další most vznikne nad slepým ramenem Mrliny. Trasa druhé etapy obchvatu pak povede průmyslovou zónou, kde se zkříží se silnicí na Bobnice a vyústí na hlavní silnici na Mladou Boleslav pár metrů za odbočkou na Bobnice.

Trasa druhé etapy obchvatu Nymburka měří od napojení na první etapu po ukončení kruhovým objezdem bezmála šest kilometrů. Náklady na stavbu jsou zhruba jedna miliarda korun.

Obchvat by měl být dokončen v říjnu příštího roku.

OLGA ŠEVČÍKOVÁ, OLGA HAVRÁNKOVÁ