Etapy jsou celkem čtyři. Trasa obchvatu se nachází jižně od centra Kolína na katastrálních územích Kolín, Štítary u Kolína, Polepy u Kolína, Nová Ves I a Nebovidy. Trasa obchvatu je vedena převážně po pozemcích zemědělsky využívaných, pouze v dílčích částech (chatařská oblast u Pražského předměstí, Štítary, Polepy, Šťáralka) se přibližuje k zástavbě.

Představu kudy obchvat povede a i nejen detaily budoucích křižovatek najdete na videu Ředitelství silnici a dálnic.

PODÍVEJTE SE NA VIZUALIZACI OBCHVATU KOLÍNA ZDE

Obchvat by měl nahradit nahradit stávající trasu silnice I/38 procházející téměř středem města. Zda tomu tak bude, je však otázkou. Začátek je umístěn na stávající silnici I/38 západně od Kolína do blízkosti stávající křižovatky silnic I/38 a I/12 a konec pak východně od Kolína na stávající komunikaci I/38 poblíž Šťáralky.

Nová trasa silnice I/38 mimoúrovňově kříží silnice I. třídy číslo I/12, II. třídy číslo II/125 a III. třídy číslo III/125 40, III/333 45, III/125 50 a III/125 55. Pak také železniční trať Kolín–Ledečko, vodoteče Pekelský potok, Polepka a Nebovidský potok. Stavba měla být hotová do konce roku 2010. Už nyní ale panují zřejmě oprávněné obavy, že se termín protáhne.