Se zlepšením dopravy ve městě se zatím Lysáci musí rozloučit. Stavba druhé etapy obchvatu uvízla na mrtvém bodě a oprava ulice Čsl. armády je závislá na podepsání smluv.

„Vydání stavebního povolení ke stavbě rekonstrukce silnice II/331 v ulici Čs. armády v Lysé nad Labem je podmíněno uzavřením majetkoprávních smluv k pozemkům, na kterých má být stavba provedena. Majetkoprávní smlouvy však dosud nebyly projednány v orgánech Středočeského kraje,“ vysvětlila stručně Alžběta Bublanová z tiskového oddělení kraje.

Podobná situace je i se stavbou obchvatu, kde podle Bublanové jednání s majiteli pozemků dokonce uvízla na mrtvém bodě.

Územní rozhodnutí na stavbu obchvatu je dodnes platné. Problém je však stále s výkupem pozemků pro stavbu. Mezi vlastníky jsou totiž do dneška ti, kteří nesouhlasí s výkupem, ale ani se směnou pozemků. Město dokonce má připravené některé pozemky pro ty majitele, kteří se směnou souhlasí. „Pokud by se situace vyřešila, do dvou let by bylo stavební povolení. Bez výkupu pozemků ale obchvat nebude,“ konstatoval starosta Jiří Havelka.