Dobrou zprávou však je, že se zástupci dotčených obcí a měst na Labi opět sešli společně s lidmi z kraje a Povodí Labe, aby se tématu věnovali. “Konečně máme firmu, která připraví studii proveditelnosti. Nyní je potřeba se se zástupci obcí domluvit, kudy přesně navrhují, aby cyklostezka vedla. Studie odborné firmy pak ukáže, zda je reálné získat na její stavbu všechna potřebná povolení,” říká Pavel Klimeš, který má na úřadu Středočeského kraje cyklostezky na starost. Právě kraj totiž bude výstavbu trasy pro cyklisty financovat a případně žádat o dotace.

Zvažuje se, zda povede po jednom břehu Labe, nebo jestli například v Hradištku cyklisté Labe překročí a budou pokračovat po druhé straně. To by ale snad mělo být jasné do konce letošní roku.

“Máme zkušenosti z minulých projektů, že nejkomplikovanější bývá vyjednávání s vlastníky pozemků, po kterých by měla cyklostezka vést,” upozorňuje starosta Lysé nad Labem Karel Otava. Snahou tedy je, aby trasa pro kola vedla v maximální míře těsně podél Labe po pozemcích Povodí Labe, které s tím nemá problém.

Na policejní stanici v Městci Králové se setkaly dvě rodiny, jimž osud připravil nelehké chvíle.
Rodina zraněného policisty pomohla malé Žanetce

Přesto čeká na tvůrce cyklostezky ještě mnoho obtíží.

Podle Karla Marouše z občanského sdružení Labská stezka a krajského koordinátora Labské cyklostezky, budou některá místa velmi problematická kvůli terénu, stromům, nebo kvůli plavebním komorám.

Vše navíc komplikuje plánovaný průplav Labe – Dunaj – Odra. Řada odborníků o něm mluví jako o utopii, která nebude nikdy realizovaná, do konce roku má ale být podle Karla Marouše hotový generel vodní dopravy, jenž by měl uvádět potřebné návrhy na úpravu, se kterými je třeba také počítat. Podle něj je možné, že některá místa se například rozšíří, zvětší se plavební komory a podobně. To by zkomplikovalo žádost o dotace na cyklostezku, protože ji nelze vést jako dočasné dílo s tím, že se časem zboří kvůli lodní dopravě.

Místní lidé však po cyklostezce volají už dlouhá léta a to nejen kvůli volnočasovému vyžití. Jak upozorňuje Dana Hančová, cyklokoordinátorka z městského úřadu v Lysé nad Labem, neměla by sloužit jen turistům, ale především místním lidem, kteří se po zpevněné cestě pohodlně a bezpečně podél Labe dostanou třeba do práce.

„Absence cyklostezky způsobuje, že lidé vůbec nežijí u řeky, a chybí jim to,” dodává Dana Hančová. Město Lysá plánuje dovést z města až k Labi také cyklostezku, která plynule naváže na tu podél řeky. Život u Labe by mohlo do budoucna podpořit také plánované přístaviště pro malé lodě.

Ilustrační foto
Oprava silnice z Kounic do Bříství začne později