Už jen do konce roku mají čas ti, kterých se týká povinná výměna řidičských a občanských průkazů. To jest občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.prosince 1998, a to i těch, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“. A také řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993.

Na Nymbursku jich přitom zbývá vyměnit ještě tisíce. Lidé se však prý na úřady zrovna nehrnou.

Nový průkaz přitom žadatel dostane do dvaceti dnů od podání žádosti. A tu je tedy potřeba podat do konce listopadu.

„Týdně chodí tak padesát lidí, teď zbývá vyměnit ještě před dva tisíce dokladů,“ řekla Eva Čmugrová z nymburské radnice. A podobné je to i v Poděbradech. Tady zbývá vyměnit 1500 řidičáků.

Front a tlačenic se však prý lidé obávat nemusí. A když, tak jsou jen nárazové. „Na odboru dopravy máme dvě úřednice, které se plně věnují povinné výměně průkazů. Ty navíc ochotně zodpoví jakékoliv dotazy na telefonním čísle 325 600 435, 449,“ řekl vedoucí odboru dopravy poděbradské radnice František Kupec.

Okolo tisíce nevyměněných průkazů hlásí i radnic v Lysé. To není málo, podle úřednic přitom lidé chodí průběžně.

Úředníci také počítají s tím, že řada lidí nepřijde vůbec, protože například starší lidé už řidičský průkaz nepotřebují a jen vrátí ten starý.

Podle Čmugrové si doklady chodí vyměnit spíše starší lidé, kteří se zalekli pokuty. Ta totiž může hrozit těm, kteří výměnu nestihnou. „Pokud se dostaví k povinné výměně po prvním lednu, my ho sankcionovat nebudeme,“ řekl Kupec s tím, že zaplatí pouze správní poplatek 50 korun.

Když však někdo bude 1. ledna řídit s propadlým řidičským průkazem, dopustí se přestupku a musí počítat s pokutou.

Řidičáky: Do 31. 12. 2007 se musí vyměnit řidičské průkazy vydané od 1.7. 1964 do 31.12. 1993. Žádost je třeba podat do 30. 11. 2007. Výměna se provádí zdarma, pokud údaje zůstávají nezměněny, jinak žadatel zaplatí správní poplatek 50 korun. Řidič, který usedne za volant vozidla s neplatným řidičským průkazem, se dopouští přestupku a čeká ho pokuta ve výši 1 500 až 2 500 korun.

Občanky: Do 31.12.2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.1998 a to i těch, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“. Výměna se provádí zdarma. Netýká se průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936. Žádost je třeba podat do 30.11.2007. Pokud tak občan neučiní, může mu být uložena pokuta do výše 10 tisíc korun.