Středočeský kraj začal opět jednat s Českým rozhlasem (ČRo) o případném dlouhodobém pronájmu, nebo odkupu přerovského zámku. Nové vedení Rozhlasu ale upřednostňuje druhou variantu.

Kraj podle hejtmana Miloše Petery odeslal Rozhlasu dopis, v němž ho vyzval 
k zahájení oficiálních jednání o odkoupení objektu. Mluvčí rozhlasu Jiří Hošna ČTK sdělil, že si ČRo k situaci zpracovává právní stanovisko. 
„Se Středočeským krajem jsme v kontaktu a víme, že má nadále o nemovitost zájem. Naším cílem je zámek prodat tak, aby byla naplněna povinnost nakládat 
s majetkem s péčí řádného hospodáře. Zároveň bychom ale rádi zohlednili co nejvíce budoucí využití zámku, které by mělo být důstojné a odpovídat charakteru této památkově chráněné stavby," uvedl Hošna.

Na jednáních s předchozím ředitelem rozhlasu Peterem Duhanem kraj navrhl, že by si zámek pronajal na padesát let a investoval do jeho oprav. Rozhlasu by některé prostory půjčoval k pořádání kulturních akcí. Miloš Petera se už sešel s Duhanovým nástupcem René Zavoralem, kterému sdělil, že zájem kraje o zámek trvá. „On mně říkal, že má trošičku jiný náhled než bývalý ředitel," uvedl Petera.
Jedna soutěž na prodej zámku už proběhla na jaře, ale Český rozhlas ji zrušil. Rozhlasová rada tehdy neschválila prodej pražskému podnikateli Janu Hnilicovi. Radní tehdy nechtěli, aby při rozhodování o novém majiteli hrála roli jen cena. Zatímco vyvolávací cena byla 21,8 milionu korun, Hnilica nabídl 33 milionů. Středočeský kraj nabídl 22 milionů korun.

Pokud se kraji podaří přerovský zámek koupit, čeká ho ještě investice dalších 35 milionů do jeho opravy. 
A s tím by mohl být problém, protože se změnila dotační politika Evropské unie a Středočeský kraj tak nemůže počítat s dotací na opravy některých kulturních památek, včetně přerovského zámku.