Veřejnost zajímá, jak ušetřit peníze na dodávkách elektřiny a plynu. Po okolních městech i Nymburk se rozhodl umožnit občanům a podnikatelům připojit se k oblíbeným elektronickým aukcím energií.

Sběr dat probíhá od začátku září. Kontaktní místo je umístěno ve vstupní hale radnice 
v pondělí a ve středu od 13 do 18 hodin a ve čtvrtek od 10 do 16 hodin.

„Navázali jsme spolupráci se společností eCENTRE, která podobné aukce připravovala například pro Říčany, Prahu 6, Poděbrady či Kutnou Horu," sdělil místostarosta Zdeněk Vocásek.

Ve středu 11. září proběhla v Nymburce v Kokosu (Obecní dům, malý sál) informativní schůzka. Setkání se účastnilo zhruba 100 občanů, kteří se zajímali o podrobné podmínky e-aukce.

„Veškeré informace lze zjistit na webových stránkách města, zde zájemci naleznou 
i telefonické spojení na kontaktní osoby, které se vším ochotně poradí," informoval Vocásek.

Pokud mají lidé zájem účastnit se aukce, musí na kontaktní místo přinést kopie smluv na elektřinu či zemní plyn, včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek a kopie ročních vyúčtování za elektřinu a plyn.

Sběr dat bude ukončen 
25. září. Poté bude probíhat kontrola podkladů a eCENTRE bude vyzývat občany k případnému doplnění dat tak, aby jejich domácnost mohla být do aukce zařazena. Koncem října se uskuteční elektronická aukce na dodavatele elektrické energie a zemního plynu.

Od 15. listopadu budou na kontaktním místě pro občany připraveny k podpisu smlouvy 
s vítězným dodavatelem. eCENTRE pak postupně předá podepsané smlouvy vítěznému dodavateli, který na základě zplnomocnění od občanů (součást smlouvy s vítězným dodavatelem) zajistí výpověď u stávajícího dodavatele. Ten vítězný pak zahájí dodávku elektřiny a plynu.

Snížení výdajů by se lidé mohli dočkat také u pohonných hmot. „Občané projevili o aukce poměrně značný zájem, uvažujeme proto i o aukci na pohonné hmoty. Zatím zjišťujeme podmínky a ladíme podrobnosti. Koncem měsíce spustíme anketu na našich webových stránkách. Pokud bude tato komodita pro občany a podnikatele zajímavá, mohli bychom soutěžit začátkem příštího roku," dodal místostarosta Vocásek.