Malá obec ležící kousek od Nymburka  uprostřed polí,  s protékajícím potokem a nedalekým rybníkem nepatří k turisticky nejznámějším místům okresu. Ale všeho do času. Počinek už v Chlebech mají, netradiční soukromou ZOO, nejmenší ZOO v ČR.  A další potenciál zde určitě je.  Najdeme ho v historii (jen kolik známých literátů je s obcí spojeno! Místní faráře navštěvovala  Božena Němcová, Jan Neruda, psal o nich Alois Jirásek), v přírodě (vybudování cyklostezek se přímo nabízí), ale hlavně v lidech.

Nové zastupitelstvo má za sebou perný, ale úspěchem ověnčený rok. Především se mu podařilo umazat jeden dluh, který podědilo po minulém starostovi. Takový,  z kterého se točila hlava. Ne nadarmo šla většina současných zastupitelů do posledních voleb za stranu s případným názvem Chleby bez půjček kamarádům. Doplnilo ji  Sdružení  nezávislých kandidátů.

Vezměme to však  postupně a zeptejme se na život v dnešní obci toho, kdo o něm ví nejvíc. To bývá starosta. Kdo by však čekal na tomto místě rozvážného postaršího muže, bude překvapen. Na smluvenou schůzku přijde na obecní úřad mladá dáma s půlročním batoletem v kočárku. Starostka Lucie Šafránková si střihla při starostování mateřskou a nut-no říci, že se jí daří obé.

„Díky předchozím zastupitelstvům máme základní vybavení jako vodovod, plyn 
a kanalizaci včetně ČOV. Poslední část, projekt „Dokončení odkanalizování obce Chleby – Draho", skončil slavnostním přestřižením pásky 
v říjnu 2015. Vedle této největší akce jsme dělali různé drobnější úpravy a rekonstrukce 
s cílem zlepšit život obyvatel 
v obci. Například jsme řešili nový rozvaděč elektřiny, přijali jsme novou vyhlášku na zákaz konzumace alkoholu před místní prodejnou, na hřbitovech jsme nahradili ruční  pumpy elektrickým zařízením, které zejména starším občanům usnadňuje čerpání vody. Hodně jsme se také věnovali pronájmům pozemků," vysvětluje starostka.

Hlavní kauzy loňského roku se však týkaly chybných kroků minulého zastupitelstva, s jejichž následky se muselo nové zastupitelstvo začít prát. Tou první byla smlouva 
o půjčce, kterou uzavřel předchozí starosta. Půjčka se postupně navyšovala, ale nebyla splácená a dluh narostl do výše několika milionů. 

„Podařilo se nám tuto záležitost za pomoci advokátní kanceláře na konci léta vyřešit, a to uzavřením smlouvy 
o postoupení pohledávky se soukromou fyzickou osobou, která dluh za starostu Čížka obci uhradila. Tím jsme vrátili do obecní pokladny cca 5 milionů korun, a to nejen jistinu, ale i smluvní úroky 
a úroky z prodlení. To považuji za jeden z největších úspěchů," říká úlevně starostka.

Ještě však nemají v Chlebích vyhráno. Během léta se objevil další pomyslný kostlivec ve skříni, rovněž v souvislosti s bývalým starostou. Týká se dvou neuhrazených faktur společnosti, která realizovala první etapu výstavby  kanalizace. Vedení obce ji 
v současné době řeší ve spolupráci s advokátní kanceláří.

Rok 2015 skončil jednoznačně úspěšně, ale je třeba pokračovat. Jak uvedla starostka, v Chlebech mají nabitý program. Právě rozjíždějí rekonstrukci sportovních kabin na hřišti, na niž získali dotaci ještě koncem roku, chystají podklady pro nové žádosti o dotace, například na nové asfaltové povrchy  a úpravu stávajících nebo na odbahnění rybníka a celkovou revitalizaci vodní plochy a úpravu okolní krajiny. Obec by si zasloužila taky nové chodníky 
a  celkovou obnovu zeleně.

Ale nejen  tohle má zastupitelstvo v plánu. Do budoucna chce podporovat společenský život v obci a zapojit do něj postupně více občanů. Určitě tu žijí další lidé, kteří kromě myslivců a sportovců mohou zdejší život obohatit. Díky čerstvému povětří, které v Chlebech vane po posledních volbách, se to určitě podaří.