Od března má šest městských strážníků město rozděleno na šest okrsků. Každý okrsek bude mít svého strážníka, kterého v jeho nepřítomnosti bude zastupovat jiný strážník. „Jejich úkolem bude dohled na dodržování dopravního značení, dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení, dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích, zajistí vzniklé závady a budou se podílet na prevenci kriminality," uvedla Simona Lazarová, vrchní strážník. Dalším opatřením, které nymburská městská policie chystá, je nákup fotopastí, které budou umístěny tam, kde vznikají neoprávněně černé skládky.

Seznam lokalit a strážníků, kteří je budou mít na starost, najdou Nymburáci v březnovém Nymburském zpravodaji.

Čtěte také: Poděbradská hydroelektrárna je památkou. Majitel zuří!