Na oficiální část oslav, která začala v sobotu v 10 dopoledne slavnostním shromáždím u busty Miroslava Tyrše ve sportovním centru, dorazila i první dáma České obce sokolské Hana Moučková. Starostkou byla zvolena v roce 2011 jako první žena v historii, která vede tuto organizaci.

„Gratuluji nymburské obci k tak významnému výročí. Přeji si, aby si Sokol nesl nadále to, co převzal od svých zakladatelů. Tedy boj za spravedlnost, svobodu a demokracii,“ řekla Moučková na slavnostním setkání.

Kromě starosty nymburské obce Miroslava Vacka promluvil i vzdělavatel místní organizace Ivan Mezlík. Ten vedle hlavního výročí připomněl i další mezník v historii nymburských Sokolů, totiž 120. výročí otevření zimní sokolovny, která je využívána dodnes. „Byla vybudována za pět měsíců, což je v dnešních podmínkách něco nepředstavitelného,“ uvedl Mezlík.

Dále připomněl i skutečnost, že Sokolové začali cvičit na střelnici, což jsou prostory dnešního Ostrova. Cvičení začalo také v tehdejším dominikánském klášteře, což je dnes budova Základní školy Tyršova. Vzpomenul i na těžké časy Sokolů za obou světových válek. „Poté nastoupili komunisté, kteří naše členy zavírali a sokolovnu znárodnili,“ uvedl Mezlík.

Obnovení činnosti v roce 1990

Novodobá historie nymburského Sokola se začala psát 19. dubna 1990, kdy byla Sokolská jednota v Nymburce oficiálně obnovena.

Zajímavou vzpomínku připojil i dlouholetý Sokol Jiří Sobotka, který promluvil o zkušenosti své matky Marie, účastnice Všesokolského sletu jak v roce 1938, tak v roce 1948. „První z těchto sletů demonstroval odpor proti nastupujícímu hnědému teroru. Druhý jmenovaný pak byl jedním z posledním demokratických projevů v naší zemi,“ uvedl Sobotka.

Účastníky pozdravil i nastupující starosta Tomáš Mach, který slíbil Sokolům pomoc ze strany radnice. „Sport k Nymburku patří. Vážím si vaší práce a přeji vše nejlepší,“ řekl Mach.

Oslavy pokračovaly odpoledne v Sokolovně takzvanou akademií, na níž se představili jednotliví cvičenci včetně těch nejmenších. V neděli byla na hasičském hřišti připravena speciální hra Mladý gladiátor letem sokolím, při níž museli účastníci překonávat různé překážky.