V Nymburce pojmenovali účet na projekty obyvatel poeticky Nymburský měšec. Pro příští rok obsahuje 250 tisíc korun. Projekty je možné podávat až do konce roku.

Navrženým projektem může být cokoli hmotné, co zlepší život ve městě. Tedy například opravy, mobiliář pro sportovní a volnočasové využití, životní prostředí a podobně. Z těchto peněz nelze financovat koncerty, besedy, či kulturní akce. Návrh musí být umístěn na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo městem zřízené. Musí být dokončitelný do 18 měsíců od schválení. Podmínkou je udržitelnost projektu alespoň 5 let. Odhadované náklady nesmí přesáhnout částku 125 tisíc korun na projekt. Peníze dostane tolik nápadů, které se vejdou do částky 250 tisíc korun.

Předkladateli musí být aspoň 15 let. Podat návrh lze fyzicky na podatelně úřadu, nebo elektronicky, a to přímo na webových stránkách www.nymburskymesec.cz. Poštou lze zaslat na adresu Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, kancelář starosty s označením obálky Nymburský měšec 2020.