„V soutěži O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2019, kterou vyhlásila Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. získal Nymburský zpravodaj úžasné druhé místo,“ napsal nymburský radní.

Přihlásily se obce a města z celé republiky a celkem se sešlo 331 zpravodajů, z toho 37 elektronických. Absolutním vízem se před Nymburským zpravodajem stal ten Třinecký. Bronzovou medaili a třetí místo si odnesly Kutnohorské listy. Všechna zmíněná periodika vydávají radnice příslušných měst. „Za tento krásný výsledek patří poděkování především redakční radě, a dále všem, kteří na zpravodaji spolupracují,“ doplnil Zdeněk Vocásek.

Pětičlenná porota zhodnotila došlé zpravodaje, nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale vzala i v potaz celkový dojem zpravodaje. Předsedou poroty byl Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, místopředsedkyní Marie Šuláková, šéfredaktorka Zpravodaje Sdružení místních samospráva a MAS.

Dalšími hodnotiteli byli lektorka a novinářka Helena Sedláčková, pedagog katedry žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Karel Páral a kulturní pracovník a organizátor Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Soutěž vyhlásila Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s.