Ze známých důvodů však nebude mít nedělní rozsvěcení velkou diváckou kulisu. Doprovodný program v podobě zapálení první adventní svíce a otevření Ježíškovi kanceláře bude možné zhlédnout na stránkách města. Pokud to situace dovolí, místní se ve větším počtu na náměstí shromáždí až poslední adventní neděli 20. prosince, na kdy jsou přichystána kulturní vystoupení.