Výdajová část rozpočtu počítá s částkou 477 milionů, což je o 56 milionů méně, než počítal předpřipravený návrh bývalého vedení města. „Část projektů byla přesunuta do tzv. zásobníku investičních projektů a hledají se pro ně i jiné zdroje financování, než jsou jen prostředky města. Nově jsou naopak v aktuálním rozpočtu zahrnuty prostředky na přípravu projektové dokumentace a související opravy mostů a lávek v majetku města,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí radnice.

Podle jeho slov tato položka v předpřipraveném rozpočtu zcela chyběla, přestože z provedené kontroly a materiálů odevzdaných v červnu 2018 vyplynulo, že část mostů a lávek je v havarijním stavu a žádají si okamžité zahájení oprav. Celkově rozpočet obsahuje 65 investic do dopravy, do místního a vodního hospodářství a do školství a kultury v celkové částce 144 milionů korun.

Na příjmové straně rozpočtu figuruje částka 444 milionů korun. Rozpočet je tedy schodkový. Základní příjmovou položkou zůstávají trvale daňové příjmy, které i nadále tvoří více než polovinu z celkového objemu příjmů. Jejich struktura je obdobná jako v předchozích letech a je ovlivňována příznivým vývojem celkové ekonomické situace.

Výdajová část rozpočtu zajišťuje financování jednotlivých oblastí chodu města a úřadu, jako například zajištění přeneseného výkonu státní správy, provozu příspěvkových organizací, školství, kulturní akce, a hlavně požadavku na investice. „Město musí počítat také se splátkami úvěrů, financemi na případné odkupy nemovitostí a rozpočtovou rezervou jako povinnou spoluúčastí města v případě získání dotací,“ doplnil Černohous.

Podle starosty Tomáše Macha bude jedním z klíčových úkolů získání dotací na více projektů. „Čeká nás řešení řady palčivých problémů města, jako je například bazén nebo lávka přes Labe, kterou bychom chtěli co nejdříve, abychom občanům co nejvíce usnadnili nelehkou situaci a zajistili spojení obou břehů. Chtěli bychom na zmíněné akce získat dotační tituly a věřím, že celé zastupitelstvo bude nejen v tomto ohledu spolupracovat a pomohou s vícezdrojovým financováním i jiných akcí,“ zhodnotil schválení rozpočtu Tomáš Mach.

Město počítá i s dalšími výdaji. Podpoří řadu kulturních akcí včetně například Přístavní slavnosti nebo výročí 30 let od sametové revoluce. „V plánu je také zřízení naučné stezky v Parku na Ostrově, restaurování hlavních dveří do kaple sv. Jana Nepomuckého i oprava a odvodnění jeho kapličky u parkoviště pod Eliškou,“ uvedl mluvčí radnice.

Dostane se i na řadu sportovních klubů i dalších organizací. Příspěvků se tak dočkají například Farní charita, Stanice pro zraněné a handicapované živočichy na Huslíku či před několika dny oceněný spolek Permanent, který obdrží od města na svoji činnost 100 tisíc korun. Podrobněji se nejzajímavějším investicím i dotacím budeme věnovat v některém z příštích vydání.

Tři největší investice Nymburka pro rok 2019
1. Projekt a rekonstrukce městského bazénu (20,8 mil. Kč)
2. Rekonstrukce ul. Na Rejdišti (17 mil. Kč)
3. Rekonstrukce MŠ Větrník ­­- vnitřní rozvody a interiér (16,2 mil. Kč)