Projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a rozpočtem Středočeského kraje. Do projektu jsou zapojeny následující okresní výbory a místní organizace STP v ČR, Okresní výbor Benešov, Okresní výbor Kutná Hora, Okresní výbor Kolín, Okresní výbor Nymburk se sídlem v Poděbradech, Místní organizace Milín na Příbramsku.

Projekt je zaměřen na integraci tělesně postižených občanů do společnosti a na trh práce. Cílem projektu je vytvořit komplexní systém, který povede k motivaci klientů, zvýšení jejich kvalifikace a vyhledání potenciálních zaměstnavatelů.Vybraní klienti se zúčastnili různých kurzů jako např. kurz počítačové dovednosti, administrativní kurz a pracovně právní kurz. V průběhu roku jsou pořádány besedy a semináře s lékaři a sociálními pracovnicemi.

Díky projektu se nám podařilo zaměstnat 17 klientů v Chráněné dílně Firma Filipa, Lázně Bělohrad (práce na doma), a 9 klientů v Chráněné dílně Firma C+C Cimbál (práce na doma). Potřebnost projektu vychází z alarmující situace na trhu práce pro tělesně a těžce tělesně postižené občany. Cílová skupina čelí velkému množství překážek jak v sociálním začlenění do společnosti, tak v začlenění na trh práce.

Toto omezení vychází především z předsudků společnosti a zaměstnavatelů, kteří si velmi často neuvědomují možnosti tělesně a těžce tělesně postižených občanů. Tento projekt nabízí komplexní řešení problematiky vysoké nezaměstnanosti zdravotně postižených a to jak na straně zaměstnavatelů, tak na zdravotně postižených občanů.

Na území celé České republiky žije celkem cca 1 milion občanů se zdravotním postižením. Většina nemá pouze jednu formu postižení, ale jedná se o kombinace různých druhů postižení. Na území Středočeského kraje má STP přibližně 5200 klientů, tento údaj vychází z celorepublikového dotazníkového šetření provedeného v červenci 2005 Svazem tělesně postižených v ČR. Do projektu se mohou zapojit tělesně postižení občané, žijící na území Středočeského kraje.