Přestože i za měsíc srpen dosáhla míra nezaměstnanosti na Nymbursku na rekordně nejnižší stupeň, 6,3 %, není podle Pavla Krpálka z Úřadu práce v Nymburce zase tak velký důvod k optimismu. „Hned v zářijové statistice se projeví příchod čerstvých absolventů ze škol na úřad práce, kteří práci nenašli,“ uvedl Krpálek.

Stejně tak se za srpen sice na úřadu práce otočilo nejméně lidí, 402 se jich přihlásilo a 418 jich bylo vyřazeno, ale nízké číslo je dáno tím, že byly prázdniny a dovolené a zaměstnavatelé většinou neřeší v tuto dobu personální otázky.

Podle pracovníků úřadu práce začíná být hlavně silný přetlak mezi nabídkou a poptávkou. Na konci srpna bylo v evidenci úřadu celkem 3040 uchazečů o práci. Firmy ovšem nabízely 1073 volných pracovních míst, což je poměrně vysoké číslo.

„Jenže firmy dlouhodobě požadují řadu profesí, které prostě nejsou. Takové profese jsou například veškeré kovoobráběcí profese jako zámečník, soustružník, horizontkář a jim příbuzné. Těch je celorepublikově nedostatek. Podobně je velká poptávka po řidičích nákladních automobilů,“ řekl Krpálek. V kurzu jsou i kuchaři, číšníci, prodavači, také šičky a švadleny.

Vůbec největší problém je se sílami do zemědělství. „Ať už to jsou traktoristé, nebo nekvalifikované síly. Bohužel řadu profesí třeba ani Češi nechtějí dělat a tak firmám nezbyde nic jiného, než brát cizince,“ podotkl Krpálek.

Počty cizinců pracujících v regionu rok od roku rostou. „Čím hůře se budou shánět pracovníci čeští, tím větší bude poptávka po cizincích,“ předpovídá Krpálek. Nejčastěji zde pracují Ukrajinci, Moldavci, Rumuni, ale i Mongolci. Jen pro ilustraci, za srpen žádaly firmy na Nymbursku
o povolení k získání 544 cizinců na místa, která nemohou obsadit Čechy.

SRPEN 2007

6,3 % míra nezaměstnanosti
3040 celkový počet uchazečů o práci (pouze za srpen 402 nových, 418 jich bylo vyřazeno)
168 počet uchazečů o práci mezi absolventy a mladistvými
504 uchazeči se zdravotním postižením
1073 celkový počet volných míst (za srpen 635 nově hlášených, 443zrušených) ⋌Zdroj Úřad práce Nymburk

PO KTERÝCH PROFESÍCH JE SHÁŇKA?

– kovoobráběcí profese, zámečníci, soustružníci, horizontkáři
– řidiči nákladních automobilů
– kuchaři, číšníci, prodavači
– šičky, švadleny
– síly do zemědělství (traktoristé, opraváři zemědělských strojů, nekvalifikované síly)