Je to doslova revoluce. S účinností od 1. ledna 2008 se mění výše a způsob čerpání rodičovského příspěvku. A to tak razantně, že to republika nepamatuje.

Jak to vlastně je? Vyznají se rodiče v záplavě všech změn?

O podrobnostech informuje vedoucí kanceláře ředitele a analytik Úřadu práce Mladá Boleslav Lubomír Kiš.

„Nárok na rodičovský příspěvek v dosavadní podobě k 31. prosinci 2007 zaniká. Pokud rodič, který v současné době rodičovský příspěvek pobírá, jej chce pobírat i nadále od 1. ledna 2008, musí si o něj znovu požádat,“ zdůraznil Kiš.

Tuto žádost musí rodič podat do konce ledna příštího roku.

Na Nymbursku obdrží rodiče formulář žádosti o rodičovský příspěvek a další formuláře potřebné k uplatnění nároku na úřadu práce, oddělení státní sociální podpory ve Smetanově ulici 55 v Obecním domě ve 4. patře. Dále na kontaktních místech státní sociální podpory v Lysé, B. Hrozného 265, Poděbradech, Náměstí TGM 1130 a v Městci Králové na Náměstí republiky 213.

V podstatě půjde o to, že rodič se může od platnosti nového zákona rozhodnout, zda bude s dítětem doma dva, tři, nebo čtyři roky. Pokud se rozhodne být s dítětem doma dva roky, obdrží rodičovský příspěvek ve výši 11 400 korun měsíčně. Pokud tři roky, bude brát měsíčně 7600 korun a pokud čtyři, od 21. měsíce věku dítěte až do jeho čtyř let obdrží měsíčně 3800 korun,“ objasnil novinku mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky Jiří Sezemský.

I nadále může rodičovský příspěvek čerpat matka i otec. Jediné, co je ze strany rodičů vyžadováno, je rozhodnout se, jak dlouho chce rodič příspěvek čerpat. „O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodiče písemně požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři,“ upozorňují úředníci.

Další podrobnější informace mohou zájemci vyčíst na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese www.mpsv.cz. Případné konkrétní dotazy zodpoví i zaměstnanci Úřadu práce Nymburk na oddělení státní sociální podpory na všech svých pracovištích. „Rodiče, kteří už příspěvky pobírali. měli poštou dostat do 29. 11. vysvětlovací dopis,“ tvrdí úředníci.

Možnosti volby a pobírání rodičovského příspěvku od 1. ledna 2008 podle věku dětí:

 • nový způsob čerpání rodičovského příspěvku se vztahuje na všechny děti, tzn. i na děti narozené před účinností tohoto zákona;
 • rodič, pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 starší 3 let, bude pobírat rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) až do 4 let věku dítěte;
 • rodič, pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 starší 21 měsíců a mladší 3 let věku (a tudíž si rodič nemůže ze zákona zvolit možnost čerpání rodičovského příspěvku), bude pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let věku dítěte a následně rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let věku dítěte;
 • rodič, pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 mladší 22 týdnů, se může rozhodnout o možnosti rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku, nebo pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře do 21 měsíců věku dítěte a následně učinit další volbu mezi základní a pomalejší variantou čerpání;
 • rodič, pečující o dítě, které bude k 1. lednu starší 22 týdnů a mladší 21 měsíců, se může rozhodnout mezi základní a pomalejší variantou čerpání.
 • rodičovský příspěvek lze čerpat ve třech výměrách daných v pevných měsíčních částkách - zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600) a snížené (3 800).
 • rodiče si mohou zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let. Volbou doby čerpání si rodiče zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to:

Příspěvek náleží, pokud:

 • dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobné zařízení pro předškolní děti nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci;
 • dítě starší 3 let navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů;
 • dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně; a dítě školního věku, které navštěvuje základní školu speciální, v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně;
 • dítě zdravotně postiženého rodiče navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně;

Příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž ztratí právo na pobírání rodičovského příspěvku. Po dobu své výdělečné činnosti musí však rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Kam pro formuláře a pro radu?

 • Oddělení státní sociální podpory Nymburk, Smetanova 55, telefon 325 510 967, 8
 • Oddělení státní sociální podpory Lysá n. L., B. Hrozného 265, telefon 32325 552 231
 • Oddělení státní sociální podpory Poděbrady, Náměstí TGM 1130 , telefon 325 615 876
 • Oddělení státní sociální podpory Městec Králové, Náměstí republiky 213, telefon 325 643 839