Vysoká úspěšnost žáků u přijímaček samozřejmě ještě neznamená, že taková škola je ta nejlepší. Z prostých statistických údajů totiž nelze přesně zjistit, zda se na přípravě žáka k přijímačkám podílela pouze škola, nebo ho k důležitému životnímu kroku připravili, třeba i připlacením soukromého doučování, jeho rodiče.

Podle Cermatu se při zkouškách na střední školy od roku 2017 ukázali jako nejúspěšnější školáci ze základních škol v Kounicích a Přerova nad Labem. Kouničtí jsou v hodnocení testů úspěšnosti testů z matematiky na druhém místě, v češtině pak dokonce první. Jsou tak průměrně nejúspěšnějšími řešiteli přijímacích testů na okrese. „Z toho jsem opravdu velmi překvapená. Ale samozřejmě příjemně,“ reagovala zástupkyně ředitele školy Želmíra Černá.

Několik faktorů úspěšnosti

Podle ní je úspěšnost kounických žáků dána hned několika faktory. „Samozřejmě je to skvělý kolektiv učitelů,“ říká zástupkyně ředitele. Ohledně češtiny chodí do kounické školy objektivně chytří žáci. Důkazem budiž okresní kolo olympiády z českého jazyka, v němž se minulý týden mezi prvními pěti umístili hned dva kouničtí žáci. „Skončili na druhém a pátém místě. Je vidět, že učitelé se nejen jim skutečně věnují a přípravu na přijímačky nepodceňují,“ konstatovala Černá.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy
Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. 
Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

V případě matematiky se dlouhodobě na úspěších kounických žáků může projevovat systém doučování, který škola nabízí. „Pro ty, které matematika baví a chtějí se jí věnovat, nabízíme v osmé třídě volitelný předmět matematické praktikum,“ vysvětluje zástupkyně ředitele. „Ale stejně to, co říkáte, je skoro zázrak,“ stále vstřebává informaci o úspěšnosti místních žáků.

Překvapení z úspěchu svých deváťáků při skládání přijímaček neskrývala ani Yveta Dvorská, ředitelka ZŠ a MŠ Přerov nad Labem. Ti jsou v matematickém žebříčku na prvním místě, v češtinářském na třetím. „To je samozřejmě příjemná zpráva. I s ohledem na to, že někteří rodiče si občas přijdou stěžovat a nejsou spokojeni s něčím v rámci výuky,“ reagovala ředitelka přerovské školy.

Právě přerovští deváťáci jsou okresně těmi nejúspěšnějšími v řešení příkladů z matematiky v posledních pěti letech. „To je skutečně zajímavé, jelikož jsme ještě nedávno řešili problém sehnat stálého a kvalitního učitele matematiky,“ přemýšlela Dvorská.

Naopak v případě češtiny má škola už delší dobu stálou učitelku a třetí místo na okrese tak bude i její velká zásluha. „Je možné, že za naším úspěchem stojí předmět s názvem seminář z češtiny a matematiky. Ten je určen právě k přípravě žáků pro přijímačky na střední školy a jak je vidět, má to svůj efekt,“ je přesvědčena ředitelka přerovské školy.

Na čelních místech žebříčků se ocitly spíše menší školy. Ale ostudu nedělají ani žáci z Nymburka. Například na pátém místě žebříčku úspěšnosti zkoušek z češtiny jsou školáci ze sídlištní Základní školy Letců R.A.F. v Nymburce. Jejich deváťáci v posledních pěti letech vyřešili u přijímaček správně téměř 57 procent úloh z mateřského jazyka. „Jsem samozřejmě rád. V jiných srovnávacích testech jsme zase uspěli v matematice, takže jsem přesvědčen, že žáci mají na naší škole kvalitní průpravu směrem k přijímačkám,“ řekl ředitel školy Jiří Cabrnoch.

Jednou z příčin úspěchu může být volba volitelného předmětu. „V osmé a deváté třídě se děti mají možnost přihlásit na předměty, které se jmenují Cvičení z českého jazyka a Cvičení z matematiky. Na jiných školách mají volitelné předměty například mediální výchovu. My jdeme touto cestou a žáci tak mají možnost v posledních dvou letech docházky mít hodinu navíc předmětu, ze kterého budou dělat přijímačky,“ vysvětlil Cabrnoch.

Dalším faktorem úspěchu může být to, že ve třídách s větším počtem žáků se je snaží „půlit.“ Tedy hodinu má jen půlka třídy, ta druhá ji má zase jindy. To dává učiteli možnost věnovat se žákům více individuálně. A dalším plusem také může být to, že vyučující mají možnost nahlédnout do testů, které dělali školáci při přijímačkách v předchozích letech. „Děti si je mohou vyzkoušet a pak je u přijímaček nepřekvapí třeba nějaký podobný úkol,“ uvažuje ředitel sídlištní základní školy.

Matematika:
1. Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem 47,25%
2. Základní škola Kounice 47,04%
3. Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem 46,66%
4. Základní škola Sadská 45,22%
5. Základní škola a mateřská škola Tyršova Nymburk 44,59%

Český jazyk:
1. Základní škola Kounice 63,58%
2. Základní škola Kostomlaty nad Labem 62,40%
3. Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem 61,17%
4. Základní škola a mateřská škola Tyršova Nymburk 57,53%
5. Základní škola a mateřská škola Letců R.A.F. Nymburk 56,74%