Nymbursko se nachází v příhodné lokalitě na zvodnělých pískách. „Ty jsou přirozenou filtrací území a my čerpáme ze sta procent podzemní vodu. I v těch největších suchách, co byla, jsme byli schopni vodu ze země dostat,“ říká Petera. Hydrologický průzkum vrtů kolem Poděbrad ukázal, že se do nich vymývá labská voda, která se přirozeně filtruje přes písky. „Předpokládám, že Labe nevyschne, takže Nymbursko by mělo být zásobeno vodu dostatečně,“ vidí budoucnost vodohospodář.

V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce úpravny vody v Poděbradech, která je schopna denně vyslat do domácností kolem devíti až jedenácti tisíc kubíků pitné vody, což je asi 2,5 milionu kubíků za rok. Vodu z ní pijí lidé na Poděbradsku, v Nymburce a až na okraji jičínského okresu. Druhá úpravna vody je v Pístech, ta zásobuje vodou domácnosti kolem Poříčan, Sadské nebo Kounic. V případě velké havárie, která se stala v roce 2016, je tato úpravna vody schopna zásobovat dočasně i Nymburk. Třetí úpravna je v Milovicích a zásobuje vodou západní část okresu.

Nymbursko má pro budoucnost velkou devizu v tom, že má hustou síť centrálních vodovodních systémů.