To bylo uděleno Miroslavu Janstovi za vynikající přínos 
k rozvoji nymburského sportu a propagaci dobrého jména Nymburka a České republiky ve světě.

Trochu úsměvně a do vlastní kapsy působí v těchto dnech udělení Lva současnému nymburskému starostovi Miloši Peterovi. Nymburský lev I. třídy mu byl totiž udělen za významnou vodohospodářskou činnost pro město Nymburk a celý region, za dlouholeté aktivní působení ve vedení Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Místní organizace Českého rybářského svazu a ve vedení sportovního klubu Polaban Nymburk.

Nymburský lev II. třídy byl udělen Stanislavě Sýkorové (1953) za vynikající pedagogickou činnost a Jiřímu Hájkovi (1947) za dlouholetou hudební a skladatelskou činnost ve skupině Dabble Dose a Gradace.

Nymburský lev III. třídy byl udělen Vítu Benešovi (1973) za vynikající hudební a skladatelskou činnost, Blažeji Fančíkovi (1953) za záchranu a obnovu tradiční nymburské restaurace U Gregorů a Zdeňku Hazdrovi (1983) za vědeckou, publikační a popularizační činnost v oblasti české historie. 

Lva III. třídy dále převezme Václav Michl (1954) za záchranu a obnovu nymburského Hotelu Grand, Jaroslav Šimůnek (1933) za dlouholetou aktivní činnost v Českém zahrádkářském svazu a Jarmila Šmídová (1943) za dlouholetou aktivní činnost v oblastním spolku Českého červeného kříže a podporu organizování aktivit pro nymburské seniory.

Celkem bylo v Nymburce osobnostem a organizacím od 28. října 1998 uděleno 178 Lvů.

Známo je dvacet jedna čestných občanů města. To získali například vodohospodář Emil Zimmler, prezident Edvard Beneš, hudební skladatel a pedagog Josef Bohuslav Foerster, spisovatel Bohumil Hrabal, vojenský letec, generálmajor Josef Jaške, herec a režisér Miroslav Macháček či Karel a Eva Rumlovi za trvalou péči o město, a to i v zahraničí.