Pro jasnější představu si záležitost ukažme na konkrétním příkladu. Lenka se obrátila na Respondeo s tím, že se rozvádí s otcem jejich čtyřletého syna a už je zoufalá z věčných hádek přecházejících až v agresi. Přitom oba mají zájem minimálně o předávání informací o synovi vzhledem k tomu, že si ho otec bere pravidelně na víkendy.

Lenka si tedy dohodla termín konzultace s psychoterapeutem, kde nejdříve podrobně celou situaci rozebrali. Pravidelným docházením na psychoterapii se nyní postupně snaží společně nalézt způsob, jak s partnerem komunikovat. „V rámci prvních terapeutických setkání se s klientkou v situaci, kdy se jakýkoliv pokus o domluvu vždy zvrhl v hádku a otevřenou agresi, podařilo nalézt ve vzájemné komunikaci okamžiky, kdy jsou schopni předávat si alespoň základní praktické informace o čtyřletém synovi. V současné době mapujeme způsoby, jak nastavit pravidla komunikace jinak,” říká k tomu psychoterapeut Respondea, který vede jak individuální, tak i párové terapie zaměřené na konflikty ve vztazích.

Novinář Jaroslav Kmenta.
Novinář Jaroslav Kmenta se má stát Čestným občanem Nymburka

Právě tyto a podobné konflikty je možné prostřednictvím domluvy a objednání schůzky u psychoterapeuta řešit. „A jedním z nejdůležitějších faktorů je skutečnost, že toto poradenství je zcela zdarma,“ doplňuje psychoterapeut.

V Respondeu však pomáhají řešit i problémy s dluhy. To se stalo třeba před rokem, když do poradny dorazil zoufalý otec zadlužené dcery. Ta dlužila za nájem městského bytu přes dva miliony korun, byla vedena na Úřadu práce bez nároku na podporu. Otec nevěděl, jak dceři pomoci.  uvedl, že se dcera v prvním manželství stala obětí domácího násilí a tehdy také vznikly její dluhy za nájemné. Dcera v té době s rodinou nekomunikovala, a proto příbuzní nic netušili. 

Z výzvy exekutora k zaplacení dluhu ve výši 2,2 milionu korun byla rodina zdrcená. Zaplatit tolik se zdálo nemožné. Samotný dluh na nájmu činil 198 tisíc, zbytek tvořily úroky z prodlení počítané od roku 2000, různé smluvní pokuty, odměna exekutora, náklady exekučního řízení. Na další konzultaci se dostavila i dcera, která sdělila, že po prožitém fyzickém týrání trpí psychickými depresemi. 

Uvedla, že vůbec nevěděla, že bývalý manžel neplatil pravidelně nájem. V té době se schovávala u kamarádek, nicméně nikdy nesouhlasila s trestním stíháním manžela, čehož později litovala. Nereagovala na upomínky a výzvy, domnívala se, že se záležitost „nějak“ vyřeší. 

Pracovníci Respondea vysvětlili klientům problematiku a doporučili schůzku s pracovníkem, který má na městském úřadu na starosti bytovou problematiku. Pak nabraly věci obrat. S dotyčným úředníkem sepsali klienti žádost o pozastavení exekuce pro nemajetnost povinné. Úředník jim vysvětlil, že pokud zaplatí dlužný nájem do jednoho měsíce, mohou požádat o prominutí úroků z prodlení a smluvních pokut. Po zaplacení dlužné částky bude svolána příslušná komise, která vyhodnotí, za jaké situace dluh vznikl. Pokud dlužnice doloží potřebné důkazy, že se stala obětí domácího fyzického i psychického násilí, budou ji odpuštěny úroky z prodlení od roku 2 000 v plné výši. 

Klienti byli velmi potěšeni, že existují postupy, jak zdánlivě neřešitelnou situaci vyřešit. Obrátit se na Respondeo a začít komunikovat s věřiteli se skutečně vyplatilo. 

Řadu místních přilákal za zábavou Czela.fest.
Kapitán Demo v Čelákovicích rozskákal diváky