„Tato změna se neprojeví žádným nárůstem ceny tepelné energie od 1. ledna 2021, ani v letech budoucích,“ slibuje ředitel teplárny. Přesnou cenu tepla pro příští rok zveřejní během několika následujících dnů. Pokud by se cena tepla v dohledné budoucnosti zvedla, tak jen mírně v souvislosti s běžnou inflací.

Dvanáct vlaků ročně

Do nymburské teplárny od nového roku přestanou jezdit vlaky s hnědých uhlím. Ročně to znamenalo dvanáct vlaků.

Teplárna přechází z uhlí na zemní plyn o dva roky dříve, než stanoví zákon. Od roku 2024 budou platit přísnější emisní limity. Jejich plnění by pro nymburského výrobce tepla představovalo tak obrovské investice, že se to už nevyplatí. „Je to dáno velikostí zdroje na výrobu tepla, patříme mezi ty menší. Výrazně větší teplárny nebo elektrárny si spalování uhlí ještě o několik let prodlouží i po roce 2024,“ vysvětluje Marek Michl.

Nymburská teplárna ke změně přistupuje hlavně z ekonomických důvodů. „Zejména cena emisních povolenek a některé další poplatky související s ekologií učinily postupně výrobu tepla z uhlí ekonomicky nevýhodnou. Samozřejmě opět platí, že tomu tak je u zdrojů naší velikosti. Ty větší mají tuto hranici o něco výš,“ doplnil ředitel teplárny.

Kolik stojí teplo?

Výpočet ceny tepelné energie si můžeme ukázat na jednoduchém příkladu. Obecně totiž stále platí, že náklady pouze na palivo zůstávají výrazně nižší v případě uhlí než u zemního plynu. Jenže celkové náklady na výrobu tepla tvoří i další položky a v těch se rozdíl ztrácí nebo v současné době dokonce obrací.

Zjednodušeně lze říci, že 1 gigajoule (GJ) tepla ze zemního plynu vyrobí v nymburské teplárně za 265 korun. V případě uhlí vyrobí stejné množství tepla jen za 155 korun.

Dražší teplo z uhlí

„Ovšem jen samotná emisní povolenka v případě uhelného zdroje představuje dalších devadesát korun za 1 GJ. Po započtení dalších nákladů se dostáváme do situace, že vyrábět teplo z uhlí bude pro nás skutečně dražší. Cena emisních povolenek se už několik měsíců pohybuje mezi pětadvaceti a třiceti euro. Doby, kdy stála pod dvacet nebo dokonce deset euro, už se zřejmě nevrátí,“ uvádí konkrétní čísla Marek Michl.

Jak je tedy patrné, v posledních letech se cena tepla zvyšovala zejména v důsledku nárůstu ceny emisních povolenek. V dnešní době je výroba tepla z uhlí přibližně na stejné úrovni jako výroba ze zemního plynu při velikosti zdroje typu nymburské teplárny.

Jak už bylo zmíněno, v následujícím roce cena tepla pro koncové uživatele naroste pouze velmi nepatrně, o nižší částku než odpovídá současné inflaci. „Výhled na další roky je velice příznivý. Navíc naše společnost už v současné době připravuje významný projekt, který příznivě ovlivní ceny námi dodávaného tepla od roku 2022. Může se stát, že v roce 2023 přistoupíme díky tomu dokonce ke zlevnění tepla,“ uzavírá optimisticky ředitel nymburské teplárny Michl.