Opatření se týká celkem 320 městských bytů v Nymburce. Podle místostarosty Bořka Černého je cílem mimo jiné i plošné srovnání cen. „Nové nájemní smlouvy jsou uzavírány na částku 80 až 90 korun za metr čtvereční měsíčně. Úprava starých nájemních smluv dorovná jejich cenu tak, aby činila 82 korun za metr měsíčně,“ vysvětlil místostarosta.

Z toho vyplývá, že cena nájemného ve všech městských bytech tak bude činit 82 korun za metr nebo více.

Cena je v současné době vzhledem k dříve uzavřeným smlouvám různorodá. Změna nájemného se tedy týká pouze těch smluv, kde se nezvyšovalo nájemné od roku 2012. „Za posledních osm let jsme cenu nájemného v městských bytech neměnili, a i nadále chceme, aby byty primárně sloužily občanům, kteří jsou znevýhodněni na trhu bydlení, například senioři, samoživitelé s dětmi či občané v tíživé situaci. K úpravě musíme přistoupit nejen z důvodu dražších stavebních prací při opravách bytů, ale i kvůli výraznému navýšení cen nemovitostí,“ vysvětlil Bořek Černý.

Podle vedení radnice bude i po úpravách cena bydlení výhodná. Stále se prý jedná o dostupné bydlení s cenou o 40 procent nižší, než je obvyklá tržní cena v Nymburce.

Nájmy v městských bytech jsou nyní zhruba na polovině částky komerčního nájemného a změna nesouvisí ani tak s mírou inflace a obvyklou tržní cenou, která v Nymburce dosahuje až 130 korun za metr čtvereční. „Jedná se o přiměřené jednostranné zvýšení, které pouze dorovná nájem o 20 procent, tedy do výše srovnatelné s obvyklým nájemným v dané lokalitě určené znaleckým posudkem. Na tuto výši se dorovná nájemné ve všech obecních bytech, vyjma čísla popisného 391, kde to nájemní smlouvy neumožňují, a bytů, kde je již v současnosti nájemné vyšší než 82 korun za metr čtvereční měsíčně,“ řekl mluvčí radnice Petr Černohous.

Jinými slovy, v těch bytech, kde byl nájem levnější než 82 korun za metr, se zvedne právě na tuto částku. V bytech, kde je nájem už nyní vyšší, platí stanovená vyšší sazba.

Ze 320 městských bytů je 8 služebních, 83 bytů je pro seniory, 1 byt pro krizové situace a 71 bytů je ve zvláštním režimu, který je spojený se splácením kupní ceny za budoucí prodej jednotek v roce 2022 v polyfunkčním domě čp. 391.