V úvodním slavnostním slovu zmínil starosta Tomáš Mach potřebu přirozeného vlastenectví. „Dnes je vlastenectví na ústupu, není samozřejmostí. Já bych si přál, aby tomu tak bylo a aby se podobně jako u oceněných vztahovalo jak k naší zemi, tak v našem případě k Nymburku," uvedl Mach.

Za asistence místostarosty Pavla Fojtíka a radního Zdeňka Vocáska pak došlo k samotnému předání ocenění. Jako první přebraly řád, diplom a kytici organizátorky už dvaceti ročníků festivalu mateřinek. Alena Heršálková se kvůli zahraniční dovolené 
z aktu omluvila, a tak si z rukou starosty ocenění převzaly Jana Rýdlová a Ivana Šmejdová. Obě poděkovaly za pomoc radnice festivalu mateřinek 
v době, kdy hrozily finanční problémy.

Další trojicí, která převzala stříbrné Lvy, byli váleční veteráni Otokar Randák, Miroslav Pavelec a Emil Tuma. Pánové neskrývali své dojetí, občas se jim při děkovné řeči podlomil i hlas. Vzpomínky na konec války v Nymburce pak vehnaly slzy do očí nejen statečným mužům.

Posledním oceněným byl profesor Libor Pátý. Ten vzpomněl i na dobu komunistického žaláře a revoluční zlom. „Jsem rád, že jsem mohl nejprve v rámci Občanského fóra a později čtyři roky z pozice na ministerstvu školství pomoci vrátit vysoké školy do svobodného prostředí a otevřít akademickou půdu nezávislému myšlení. Poděkování patří i městu Nymburk, které jsem vždy miloval," uvedl dnes již nevidomý profesor, vědec a publicista.

DRŽITELÉ NYMBURSKÝCH LVŮ 2015

Alena Heršálková, Jana Rýdlová a PhDr. Ivana Šmejdová – za obětavé organizování dvaceti ročníků celostátního festivalu mateřských škol Mateřinka od roku 1995

Ing. Miroslav Pavelec, Ing. Otokar Randák a Mgr. Emil Tuma – za odbojovou činnost v Nymburce na konci II. světové války, při příležitosti 70. výročí konce II. světové války v roce 2015

Prof. RNDr. Libor Pátý, CSc. – za celoživotní šíření dobrého jména města Nymburk v médiích, literárním díle a v profesním životě

ČÍSLA A FAKTA

Tato významná ocenění jsou udělena Radou města. Město Nymburk oceňuje činnost významných osobností a organizací od 28. 10. 1998. Od tohoto data do dnešního dne obdrželo z rukou starostů města některého ze Lvů 189 osobností a 17 organizací. Celkem tedy v naší pomyslné aréně máme 206 Lvů. Čestných občanů města evidujeme 22.