„Přivítáme fotografie, filmy, pohlednice, předměty, knihy, tiskoviny a další nejrůznější předměty z této doby, jakož i případná svědectví a dokumenty. Budeme vděční za zapůjčení vzácných materiálů a v pořádku je vrátíme všem, kteří nám je laskavě zapůjčí."

S předměty a fotografiemi je možné se obracet na vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Markétu Tomčíkovou, email marketa.tomcikova@meu-nbk.cz, telefon 325 501 306.