Povolena je pouze jedna návštěva na pokoji, a to po dobu 15 minut (rezervace termínu návštěvy není možná). Dále je omezen doprovod pacienta na odborné ambulance, a to na jednu osobu. Při vstupu do budovy a po celou dobu návštěvy musí mít návštěvy krytá ústa a nos čistou rouškou.

Nemocnice si také vyhrazuje právo kontroly měření teploty u všech návštěv. Při vstupu do budovy je nutné si vydezinfikovat ruce a omezit kontakt s plochami. Po vstupu na oddělení si mají návštěvy znovu vydezinfikovat ruce a svoji návštěvu ohlásit personálu. Umožní-li to okolnosti, měly by návštěvy upřednostnit setkání ve venkovních prostorech nemocnice. „Buďte ohleduplní a v případě jakékoli známky infekce zvolte jiný způsob komunikace s pacientem,“ doplnila mluvčí nemocnice Barbora Jánská.