I když měli školáci ze základní školy Tyršova původně začít nový školní rokv novém, přístavba stále ještě není dokončená. Firma VW Wachal nestíhá a stavba má navíc i řadu nedostatků. Problémy s narušením výuky a obědy májí školáci i vedení školy. Kromě šaten a učeben totiž měla být 3. září otevřena i jídelna.

Firmě sice hrozí sankce, ty ale může město uplatnit až po převzetí stavby. To však neudělá, dokud nebude stavba dokončena. Na radnici už prý také tlačí firma, u které má město objednaný nábytek a vybavení jídelny.

Podle ředitelky Soni Obické vedení školy tento školní rok připravovalo s tím, že začnev nové přístavbě. „Ukončili jsme smlouvu na stravování se zimním stadionem, teď jsme je museli žádat, abychom ji mohli obnovit,“ řekla Obická.

Novou smlouvu však prý nemůže podepsat, protože neví, na jak dlouho. Už šestnáctý rok tak musí více jak 100 dětí přecházet na oběd na zimní stadion.
Problémy má ředitelka is přijímáním nových zaměstnanců, kteří měli nastoupit. „Někteří se rozloučili, někteří čekají. Propadám se před nimi hambou,“ dodala ředitelka.

Narušena je i výuka, protože nejsou prostory. Neučí se tak pozemky, dílny a vaření. Chybí i speciální učebna pro výuku cizích jazyků.

Jak to tedy bude s dokončením přístavby dál? To si vedení města netroufá odhadnout. „Zásadní bude výsledek středečního jednání se zástupci firmy Wachal,“ řekl místostarosta Miloš Petera.

Přístavba měla být dokončena v červenci. Prováděcí firmě hrozí za každý den prodlení statisícové sankce. Ty však bude moci město uplatník až stavbu převezme.

„Buď se domluvíme na kompromisu nebo začneme uplatňovat sankce. To ovšem skončíme u soudu,“ dodal Petera.

Od nedávné prohlídky se však prý stav dostavby trochu zlepšil. Má však řadu nedodělků, které se postupně odstraňují, některé jsou ale problematické.

Podle Vlastimila Jandy ze správy a rozvoje městského majetku bude termín dokončení záležet na tom, co bude město jako objednatel schopno tolerovat. „Pokud budeme chtít být ortodoxní, je to na hodně dlouho,“ dodal Jandas tím, že například nerovné zdi firma bez bourání neopraví.