Město včera oficiálně zveřejnilo záměr na pronájem nemocnice Nymburk. Pronájem by se týkal samotné nemocnice a polikliniky na Valech, kde sídlí ředitelství nemocnice. Poliklinika na sídlišti, dům v Purkyňově ulici a dětské oddělení by pak zůstalo v majetku města.

Oslovení lidé většinou tvrdí, že nezáleží na tom, kdo nemocnici povede. „Důležité je to, aby změny neměly vliv na pacienty,“ řekla už dříve Helena Hertlová.

Zastupitelé na konci minulého týdne určili podmínky výběrového řízení. Odhlasovali také, že první dva roky bude nový provozovatel nemocnice platit pouze symbolické nájemné, a to jednu korunu za rok. Pronájem pak bude na dobu deseti let.

Byla určena tři hlavní kritéria, podle kterých bude vhodný uchazeč vybírán. „Hodnotícími kritériemi bude výše nabídnutého nájmu, podnikatelský záměr a investice v letech 2008 – 2012,“ řekl místostarosta Miloš Petera.

Mezi podmínkami výběrového řízení je také bod, podle kterého bude jeden ze zastupitelů města v dozorčí radě provozní společnosti a naopak, jeden zástupce z vedení společnosti, která bude nemocnici provozovat, usedne v dozorčí radě akciové společnosti města, která nemocnici vlastní.

Provozní společnost však nebude mít úplně „volné ruce“. „Co se ekonomiky týče, to by byla jejich věc,“ dodal Petera s tím, že všechny další kroky bude muset projednávats městem.

Konečné rozhodnutí, komu a zda město nemocnici pronajme, je však na nymburských zastupitelích. Pokudz výběrového řízení, které by mělo skončit 17. srpna, nevzejde vítěz, bude muset město nemocnici provozovat samo a to prostřednictvím provozní akciové společnosti.