Den, kdy studenti v převlecích vyrážejí do ulic a svérazně oznamují světu vstup do kategorie dospělých, zažili včera také studenti nymburské „zdrávky“.