Proč by měl člověk věřit kartám? Není to trochu iracionální? (Jirka)

Karty, konkrétně tarot, jsou tak starobylá věc, že dodnes vědci neví, odkud vlastně vzešly a jak jsou staré. Obsahují základní archetypy, které se používají i v moderní psychologii. Padne-li karta tohoto archetypu určitému člověku, je jasné, že dotyčný vykazuje znaky dané tímto archetypem. Jak jsem předeslala, jsou to i poznatky moderní psychologie. Osobně znám psychology, kteří s tarotem pracují.

Podle čeho lze předpovědět budoucnost? Lze třeba i přes e-mail, nebo je zapotřebí osobní kontakt? (Petra)

Budoucnost se dá předpovědět z aury člověka, z čar na rukou - chiromantie, pak samozřejmě z karet. Lze i přes telefon či mail, ale odpovědi nebudou tak exaktní, jako při osobní konzultaci.

Chtěla bych se zeptat na zdravotní stav vnuků, když jejich otec jako dítě prodělal rakovinu. (Alena)

Rakovina je jedním z projevů potlačování přirozených potřeb člověka. Například citlivému chlapci se říká: „nebreč, jsi chlap!“. Dítě pocity smutku či žalu nechce ventilovat, aby nebylo za slabocha. Další příklad: žena v domácnosti, vzorná hospodyňka, vaří, peče, smaží, o rodinu se stará, na sebe nehledí - zemře na rakovinu prsu či dělohy. Proč? Potlačovala v sobě přirozené touhy. Po zábavě, po krásných věcech, po mladším muži - potlačila své ženství. Choroba napadla ženské orgány. Podporujte v chlapcích jejich záliby, touhy, samozřejmá je zdravá strava, žádné hamburgry a koly, více bylinných čajů a čerstvý vzduch. Je potřeba se vrátit k přírodě.

Můžete laikovi stručně přiblížit,v čem spočívá výklad karet?Na čem je založen? (Petr)

Zákazník si snímá a vybírá karty, podle kterých je mu osud předpovídán. Zdroje? Samozřejmě univerzální vesmírná kronika lidstva, takzvaná Akáša, plus vyobrazené archetypy na kartách, plus vyzařování zákazníka samotného. Taroty obsahují 78 karet. Každá karta má vlastní symboly představující stávající stav duše, mysli a těla.

Když někomu vykládáte karty, zatajíte třeba silně negativní věci, které by dotyčná osoba nemusela psychicky unést a snažila by se jev následujícím životě ovlivnit? (Tomáš)

Nepsaný kodex kartářek říká neprozrazovat smrt. Samozřejmě, když vidím nějaký úraz nebo nebezpečí úrazu, dotyčného varuji. Smrt jsem viděla jen jednou. Varovala jsem před těžkou zdravotní újmou, bohužel dotyčná nedbala a spáchala sebevraždu.

Máte nějaké kartářské vzory? (Štěpánka)

Samozřejmě. Velmi si cením paní Zuzany Antaresz Brna a paní Markéty Vostréz Prahy. S první jsem měla tu čest setkat se osobně při kurzu poznávání osobnosti na první pohled. S druhou dámou jsem se ještě bohužel nesetkala.

Pracujete i s jinými kartami nebo pomůckami než jen s taroty? (Olga)

Ano. Vlastním cikánské karty, které jsou mi velmi příjemné, vílí karty, které jsou spíš jen tak na efekt. Občas výklad prokládám chiromantickým výkladem, to jest čtením z ruky.

Když hovoříte o čtení z ruky… Přece není možné, aby měl člověk na ruce napsáno, co ho čeká. Tomu je dost těžké věřit. (Andrea)

Máme ruku osudovou, to je levá, a ruku, na které se odráží naše cesty. To je pravá. Každý má čáry na obou dlaních odlišné. Chiromantie je obor téměř vědecký. Existuje mnoho publikací, kde je dopodrobna vysvětlen souvztah mezi osudem a čarami v dlani. Bližší po mně nechtějte, nejsem rozeným chiromantem. Dělám to okrajově.

Jak moc ovlivňuje Váš „výklad“z karet skutečnost, že dotyčnou osobu znáte? Vím o případech, že si kartářky a jiné vědmy dopředu zjišťují informace o svých klientech a pak jim dokazují své „magické schopnosti“. (Jakub)

Milý Jakube, já vysloveně nemám ráda vykládat svým známým, právě proto, že je znám a odhadnu, co by udělali. Miluji vykládat naprosto neznámým lidem, protože mě baví, jak i nevěřící Tomáši hledí na to, jak jsem je odhadla.

Musí mít člověk pro vykládání karet nějaké zvláštní schopnosti? Jak jste zjistila vy, že v obrázcích vidíte něco víc? (Gábina)

Každá ženská je čarodějnice. Bohužel civilizace naše třetí oko, naši „jasnozřivost“ zcela potlačila. Naštěstí u některých více, u některých méně. Já jsem díky Bohyni ta, u které to bylo potlačeno méně. Oči se mi otevřely kolem třicítky, když jsem k třicetinám dostala tarotové karty. Při sranda vykládání sousedkám jsemk úžasu zjistila, že obrázky na mě mluví. Toto praktikuji již třináctý rok.

Sama se vykládání karet věnuji „amatérsky“. Očas vykládám jen sama sobě. Jednou mě požádaly kamarádky, zda bych karty nevyložila i jim. U třetí už jsem byla úplně vyčerpaná a vůbec jsem se na to nemohla soustředit. Stává se to i vám? (Dana)

Samozřejmě. Dodržuju pravidlo tři a dost. Po výkladu doporučuji kontakt s nějakou přírodninou, např. kámen, strom nebo přímo zem. Věnujte se vykládání dál, čím nás bude víc, tím lépe. Znovu opakuji, je třeba ctít přírodu a její zákony. To s věštěním souvisí.

Dá se podle vás ovlivnit osud? Má každý člověk předurčený osud, nebo se to dá způsobem života ovlivnit? (Alena)

Osud se ovlivnit dá, ale ne naprosto změnit. Osud je daný do vínku při narození a my s ním nic moc nenaděláme. Jen ho můžeme malinko poopravit, ale nic zásadního.

Promiňte, kdo je Bohyně, kterou jste zmiňovala? (Ester)

Bohyně je Bůh v ženské podobě. Konkrétně mám na mysli Trojjitou Bohyni starých Keltů. Pannu, Matku, Stařenu. Existuje jediná vesmírná spravedlnost, ať je nazývána jakkoli.

Funguje vykládání karet nebo chiromantie i u dětí? (Ester)

Čáry se nám ustálí až v dospělosti, takže se doporučuje číst v dlaních až po 20. roce života. Možné je, že základní čáry lze vyčíst i v mladším věku, ale jak jsem předeslala, nejsem rozený chiromant. Takže bez záruky.

Pokud osud nelze změnit, jaký má pak význam, abych se ve škole snažil, studoval, dřel, stejně je třeba můj osud být zedníkem. Ne? (Zajel)

Domnívám se, že jsem psala, že osud lze poopravit, nikoli však nezvratně změnit. Takže dřete, studujte. Bude z vás inženýr s výjimečným talentem k zedničení.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.