295 uživatelů drog se v roce 2006 obrátilo na K–centrum v Nymburce, 127 v Mladé Boleslavi. To provozuje Občanské sdružení Semiramis se sídlem v Nymburce. „Rok 2006 byl rokem plným velkých změn. Činnost zahájilo K–centrum v Mladé Boleslavi a služby jsme rozšířili i do dalšího, hradeckého kraje,“ řekla tisková mluvčí Občanského sdružení Semiramis Adéla Lichková s tím, že tento rok bude ve znamení stabilizace těchto nových služeb.

Kromě drogového poradenství se K–centrum věnuje také výměnnému programu injekčního materiálu, nebo distribuci dezinfekce, kondomů a vitaminů. „Vloni jsme vyměnili více než 23 tisíc injekčních stříkaček,“ dodala Lichková. To je o deset tisíc více než v roce 2005. Služeb K–centra využívají i lidé, kteří mají podezření, že někdo z jejich blízkého okolí drogy užívá.

Ze závěrečné zprávy za rok 2006 také vyplývá, že služeb pracovníků více využívají muži. Zajímavým číslem ve statistice je i průměrný věk klientů, který byl 22 let v Nymburce, o rok více v Mladé Boleslavi. „Je to poměrně stálé číslo, někteří klienti odcházejí, noví přicházejí,“ vysvětlila Lichková s tím, že v současné době funguje v Nymburce nový tým, který se snaží zkvalitňovat služby. Přichází prý také řada nových klientů.

Například jen za první polovinu letošního roku využilo služeb K–centra v Nymburce 132 uživatelů návykových látek.