Přestože uplynulo už šest měsíců nového roku, Nymburk teprve nedávno zveřejnil závěrečný účet za rok 2006. Hospodaření města skončilo schodkem.

„Vloni byly výdaje města vyšší o téměř 31 milionů korun,“ uvedla vedoucí ekonomického odboru Blažena Dovičínová. Důvodem je prý výpadek daňových příjmů, se kterými se počítalo, o šest milionů a další řada faktorů.

Na hospodaření se prý podepsalo i počasí jako dlouhá zima, jarní povodně nebo extrémně horké léto. Což si vyžádalo zvýšené náklady na údržbu komunikací a likvidaci povodňových škod. Právě do oblasti dopravy bylo vloni vloženo nejvíce peněz, a to přes 90 milionů korun.

Některé akce, které byly naplánovány – rekonstrukce terasy mateřské školy Růženka na Zálabí, projektová dokumentace rekonstrukce hlediště kina Sokol, oprava turecké věže, projektová dokumentace mohyly z pozdní doby kamenné nebo dofinancování projektové dokumentace na sportovní hřiště v Drahelicích, se vloni nestihly. „Dost věcí se nedalo ovlivnit nebo finančně přecházely do letošního roku, a tak se objevují v rozpočtu na rok 2007,“ řekl starosta Ladislav Kutík.

Radnice vloni hospodařila s téměř 400 miliony korun. Významnou položkou byl i stomilionový úvěr, který pokryl investiční akce města. Mezi nimi i stavbu jídelny u základní školy Tyršova. Úvěr město vyčerpalo v celé výši.

A jak v loňském roce hospodařili některé organizace ve městě? Se ziskem 45 tisíc korun hospodařila městská knihovna, Podnikatelský inkubátor (82 tisíc) nebo kulturní středisko (61 tisíc), se ztrátou 528 tisíc korun naopak technické služby nebo městské kino Sokol (–110 tisíc).

Příjmová i výdajová stránka letošního rozpočtu činí 395 310 110 korun. Nejvýznamnější výdajovou položkou je více než 50 milionů, které spolkne dostavba jídelny u základní školy Tyršova. V rozpočtu není zahrnutý úvěr 120 milionů, ze kterého chce město financovat koupi nemocnice.

 

Porovnání rozpočtu 2006 a 2007

2006 2007

doprava a místní komunikace 90 719 21 114

vodní hospodářství a životní prostředí 32 003 8 945

městská policie 2 643 4 043

investice ve školství 35 741 69 275

investice v kultuře a památkové péči 5 205 5 710

investice v místním hospodářství 19 633 52 539

(údaje jsou v tisících Kč)