Jedná se vlastně o pokračování Akademie J. A. Komenského, ale v rozšířenější podobě a nových prostorách. „Ty byly přistaveny za dotace Evropské unie. Podílel se však i stát i sama akademie. Stavba přišla na více než 30 milionů korun,“ uvádí Akademie.

Zájemci tu v mnohem větších a vybavenějších prostorách budou moci studovat jazyky, počítače, účetnictví, obchod a marketing, personalistiku, technické profese, alei rekvalifikace a řemeslaa mnoho jiného.

Kapacita nové budovy je celkem 320 osob. K dispozici je tu 7 učeben pro 16 – 20 posluchačů, 2 učebny pro 47 posluchačů, počítačová učebna pro 18 posluchačů, vybavená patnácti nejmodernějšími počítačii auditorium pro 88 osob.

Současně se slavnostním otevřením institutu tak odstartoval Týden vzdělávání dospělých, který se koná od 12. a do 16. listopadu.