Vystavena je tu sbírka motýlů z Oblastního muzea Praha-východv Brandýse nad Labem s unikátními vývojovými krabicemi některých našich druhů. Návštěvník zde uvidí proměnu z vajíčka, přes dílčí stadia housenky, kuklu až po dospělé jedince. Tato část výstavy bude doplněna fotografiemi motýlů, jejichž autorem je Vladimír Vrabec. Velké a většinou exotické druhy brouků ze sbírek Národního muzea v Praze, Středočeského muzea v Roztokách a některých soukromých sběratelů pak nabídne druhá část výstavy společně s dřevěnými vyřezávanými modely brouků Petra Svobody. Výstava potrvá do 25. listopadu. Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin.