Zajímá vás, co si myslí vaše děti a jak vidí svět kolem sebe? Pak tento týden sledujte pozorně náš deník. Nymburský deník totiž k začátku školního roku připravil speciální velkou anketu o dětech, které se zúčastnilo anonymně 50 žákůod1.do9.třídy.

V anketě jsme se jich ptali na témata jako rodina, peníze i obecné otázky jako trest smrti.

Dnes představíme výsledky na téma kapesné! Nutno podotknout, že děti nemají nijak malé nároky.

Přestože kapesné dostává 75 procent prvňáků až deváťáků, jen čtvrtina z nich je s jeho výší spokojená. Nejčastěji v dotaznících uváděli, že dostávají na měsíc kapesné od 50 do 100 korun a druhé nejčastější je pak kapesné od 100 do 200 korun. A to se jim zdá málo.

S jakou sumou na měsíc by byli spokojení? Většinou by kapesné zvedli alespoň o 100 korun. Řada z nich se však nezdráhala napsat i sumu mnohem vyšší, 500, 1000, ale také 10 tisíc korun, které by chtěli dostávat od rodičů měsíčně. A to ne ojediněle.

Naopak překvapivé je proti tomu zjištění, za co děti nejčastěji peníze utrácejí. Až 60 procent z nich totiž odpovědělo, že si peníze spoří.

Pokud už si za ně něco kupují, nejčastěji své kapesné dávají na jídlo, oblečení, dárky pro blízké a také jiné věci jako třeba hračky a různé drobnosti. A to čtvrtina z oslovených. Deset procent dětí pak z kapesného financuje také provoz svého mobilního telefonu. Dva z dotázáných, (žáci 2. stupně – pozn.red.), se přiznali, že peníze utrácejí i za alkohol!


Zjištěními o kapesném náš „deníkový“ průzkum zdaleka nekončí. Pokud nás budete sledovat tento týden, ještě se dozvíte, jak si třeba děti rozumí s rodiči, s čím by se rodičům nesvěřily nebo co považují za největší nebezpečí pro lidstvo. Chtěli jsme také vědět, co by udělaly s milionem korun nebo zda mají povědomí o tom, kolik stojí chléb či s kolika penězi rodina hospodaří.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČÍSLA O KAPESNÉM

-jen 25 % z oslovených 50 dětí nedostává kapesné

-nejčastěji dostávají děti od 1. do 9. třídy kapesné od 50 do 100 korun, druhé v pořadí je pak od 100 do 200 korun měsíčně

-s výší kapesného není spokojeno celých 75 procent dětí, které uvedly, že dostávají kapesné

-jaké nejvyšší kapesné by na měsíc děti chtěly? 10 000 korun

-60 procent dětí si peníze spoří

-nejčastěji děti utrácejí peníze za jídlo, oblečení, dárky a jiné drobnosti