Nový projekt svozu bioodpadu z domácností, který spustila radnice během minulého roku, pokračuje. 
V tuto chvíli má město 255 žádostí, v domácnostech je 113 nádob, do června přibude ve městě 400 nových hnědých kontejnerů.

Podle ředitele Technických služeb města Nymburk Jaroslava Radoně tato služba primárně vychází z nařízení Evropské unie o bioodpadech
a do budoucna představuje smysluplné řešení sběru bioodpadu v domácnostech, protože varianta skládek je neudržitelná. Proto Nymburk zavedl kromě standardních sběrných míst pro bioodpad také nádoby do domácností
a následný svoz do kompostárny. „Pozitivní efekt vidím především v tom, že lidé do své popelnice doma třídí bioodpad správně, na rozdíl od společných kontejnerů, ve kterých nacházíme odpad, který do nich nepatří," zhodnotil na podzim novinku Jaroslav Radoň.

O registraci na webu města je velký zájem. Jak už bylo řečeno, v tuto chvíli je na radnici 255 žádostí. „ Z uvedeného je patrný vzrůstající zájem ze strany občanů podílet se na třídění odpadu. Ze strany města byla podána žádost 
z Operačního programu Životní prostředí o dotační prostředky na dalších 400 kusů nádob do domácností. Jedná se o hnědé nádoby s objemem 120 litrů. Dále nákup 50 kusů nádob s objemem 240 litrů pro umístění k bytovým domům 
a dvou velkokapacitních kontejnerů pro pytlový sběr tříděného odpadu s čárovým kódem," uvedl radní Zdeněk Vocásek.

Předpokládaná výše dotace je 85 procent, zbylou částku dofinancuje Nymburk ze svého rozpočtu. „Občané se přirozeně ptají, kdy se k nim po registraci nádoby na bioodpad dostanou. Dle předběžné informace z dotačního fondu by město mělo obdržet první informaci o vyhodnocení žádostí koncem dubna. Následně po uvolnění zadávacích podmínek z dotačního fondu bude vypsáno výběrové řízení na nákup nádob," dodal Vocásek s tím, že žadatelé by se měli dočkat informace o vyzvednutí nových kontejnerů na bioodpad během měsíce června.