Na věž kostela vede 147 opravených schodů. V první den o nymburském posvícení nahoru vystoupalo 220 lidí. „Mám radost, že se nám po mnoha desetiletích podařilo zpřístupnit tuto významnou dominantu města,“ uvedl starosta Tomáš Mach.

Otevírací doba bude záviset na časovém období. Nyní do konce října bude přístupná každý den kromě pondělí, a to vždy v 11, 13, 14 a 15 hodin. Přes zimu až do května pak bude přístupná pouze o sobotách, nedělích a svátcích ve 13, 14 a 15 hodin. Na léto se pak zase vrátí současný řád, o prázdninách rozšířený ještě o jednu prohlídku v 16 hodin.

Mimo uvedené termíny jsou prohlídky možné pro skupiny maximálně pěti osob a po dohodě s pracovníky TIC. „Průměrná doba prohlídky je 40 minut. Prostor věže není v průběhu prohlídky možné opustit, pouze v mimořádných případech,“ uvádí pravidla zveřejněná na stránkách města.

Vstup je možný pouze v doprovodu pověřeného pracovníka, počet návštěvníků při jedné prohlídce nesmí přesáhnout 12 osob. Děti mladší 15 let musí doprovázet dospělý.