Vojáci v uniformách wehrmachtu i Rudé armády posedávající před stany, zaparkovaná vojenská vozidla, dobové rekvizity, to vše tvořilo autentickou atmosféru vojenského ležení 
z doby 2. světové války, kterou zažili návštěvníci 
v sobotu navečer v Parku Pod Hradbami. Začínal Den města, atraktivní oslava 71. výročí květnové revoluce roku 1945, kterou si město připomnělo hrdinství 
v první řadě občanů Nymburska, jenž se jako první vzepřeli německé okupaci.

Prohlédnout si vojenské ležení přicházeli pod Hradby hlavně rodiče s dětmi, 
z nichž nejvíc svítily oči malým klukům, a po nich hned jejich tatínkům při pohledu na vojenské motorky, automobily, ale i na výbavu vojáků včetně zbraní, kterou ochotně předváděli a vysvětlovali „vojáci", členové klubů vojenské historie z celé ČR.

Přišli ale také ti, jejichž blízcí příbuzní byli přímými účastníky dramatických událostí na Nymbursku: „Můj otec byl mezi těmi, kteří honili po loučeňských lesích okupanty," říká Petr Hasan z Nymburka a jeho paní, za svobodna Vaňková, pokračuje: „A můj táta se zúčastnil povstání 2. května. On pracoval v železničních dílnách, kde odboj začal. Proto se také jedna z ulic 
v Nymburce jmenuje 2. května."

Den města pokračoval 
v neděli přehlídkou na náměstí Přemyslovců, pietním aktem u pomníku padlých 
v 2. světové válce u Husova sboru, historickým exkurzem do květnových událostí na Nymbursku 1945 s Michalem Plavcem a Pavlem Fojtíkem a vyvrcholil stylizovanou ukázkou vybraných událostí nymburského povstání, při níž se i střílelo, pochopitelně slepými náboji.

Jaroslav Kupec, předseda klubu vojenské historie 
2. pluk Nymbursko, což byl hlavní pořadatel rekonstrukce nymburského povstání, potvrdil, že sehraná bitva je maximálně autentická díky pečlivému nastudování historických faktů 
a použití původních rekvizit. „Jediné, co je dnes jinak, je počasí. Z dobových fotografií víme, že začátkem května 1945 bylo špatné počasí. Všichni jsou na nich oblečení v gumových kabátech, v holínkách. Vyjasnilo se až 9. května," říká znalec historie.