O těžkostech při třídění ví svoje paní Jaroslava ze sídliště. „Já se snažím aspoň plasty nosit zvlášť. Ale někdy mě tak bolí nohy, že ten kus ke stáním nemůžu dojít a radši to všechno vyhodím tady do našich společných popelnic u baráku,“ popisuje seniorka ze sídliště.

Právě sídliště je jednou z lokalit, kde má dojít k zásadnímu nárůstu počtu kontejnerů na tříděný odpad. V některých ulicích vzniknou dokonce hned dvě nová hnízda! To se týká například ulic Šeříková a Topolová. „Zahušťování sítě sběrných míst na vytipovaných místech je jedním z cílů, ke kterým se město zavázalo v plánu odpadového hospodářství. Na základě odborných vyhodnocení a také podle požadavku občanů se počet míst rozšíří o 20 nových stanovišť, která přibudou k současným 49 místům,“ řekl Petr Černohous, mluvčí nymburské radnice. Podle jeho slov je cílem zkrátit docházkovou vzdálenost a tím zvýšit dostupnost kontejnerů na tříděný odpad pro obyvatele Nymburka.

Nespokojenost se současným stavem třídění odpadů vyjádřil i starosta Pavel Fojtík. „V této chvíli se řadíme do horšího průměru v rámci Středočeského kraje. Jestliže to myslíme s tříděním odpadů vážně, tak toto je nutný krok. Občané musí mít co nejjednodušší možnost vyhodit svůj vytříděný sběr. Doufám, že navýšením počtu sběrných hnízd negativní výsledek v objemu vytříděného odpadu zvrátíme,“ uvedl Fojtík.

Podle něj je radnice připravena reagovat i na případné připomínky týkající se umístění sběrných nádob na sklo, papír a plast. „Vyhledávání nových míst byl však poměrně složitý proces, který bral v potaz všechny možné aspekty, od dostupnosti vyvážecí techniky, majetkové vztahy až po docházkovou vzdálenost,“ doplnil starosta.

Vytvoření nových hnízd bylo také projednáno s technickými službami, které se budou starat o jejich vyvážení. „Jednotlivá stanoviště byla projednána společně s technickými službami, a to zejména z pohledu naplněnosti kontejnerů, četnosti jejich svozů a zlepšení dostupnosti pro obyvatele žijící v daných lokalitách,“ konstatoval Černohous.

Nová stání už jsou na některých místech připravena, jinde se chystají. Všechna by měla být dokončena v řádu několika měsíců. 

Lokality, kde vzniknou nová stání:
1. stanoviště v ul. Nad Elektrárnou – plast, papír, sklo, bio. 
2. stanoviště v ul. Kostomlátecká – plast, papír, sklo, bio. Lokalita byla vybrána z důvodu velké docházkové vzdálenosti k ostatním stanovištím (K Náplavce).
3. stanoviště v ul. Obchodní) – plast, papír, sklo, bio. Stanoviště se bude nacházet před křižovatkou s ul. Obslužná.
4. stanoviště na komunikaci z ul. Ke Strouze k bytovým domům, před výměníkem – plast, papír, sklo, bio.
5. stanoviště v ul. U Růžáku – plast, papír, sklo, bio. Stanoviště se bude nacházet v T křižovatce.
6. stanoviště v ul. Havlíčkova – plast, papír, sklo, bio. Stanoviště se bude nacházet u křižovatky s ul. Bedřicha Smetany.
7. stanoviště v ul. 28. října – plast, papír, sklo, bio. Stanoviště se bude nacházet vedle garáží.
8. stanoviště v ul. Masarykova – plast, papír, sklo, bio. Stanoviště se bude nacházet vedle štítu domu č.p. 901.
9. stanoviště v ul. Luční – plast, papír, sklo, bio. Stanoviště se bude nacházet proti č.p. 2223.
10. stanoviště v ul. Petra Bezruče – plast, papír, sklo, bio. Stanoviště se bude nacházet proti č.p. 1193.
11. stanoviště v ul. Jasmínová – plast, papír. Stanoviště se nachází u domu č.p. 2135.
12. stanoviště v ul. Růžová – plast, papír. Stanoviště se nachází u domu č.p. 2141.
13. stanoviště v ul. Šeříková – plast, papír, sklo. Stanoviště se nachází u domu č.p. 2129.
14. stanoviště v ul. Šeříková – plast, papír. Stanoviště se nachází u domu č.p. 2132.
15. stanoviště v ul. Topolová – plast, papír. Stanoviště se nachází u domu č.p. 2148.
16. stanoviště v ul. Topolová – plast, papír, sklo. Stanoviště se nachází u domu č.p. 2151.
17. stanoviště v ul. Sadová – plast, papír, sklo. Stanoviště se nachází u domu č.p. 2105.
18. stanoviště u polikliniky Okružní – plast, papír, sklo. 
19. stanoviště v ul. Tyršova – plast, papír, sklo. 
20. stanoviště v ul. Krajní – plast, papír, sklo.